Trần Xuân An - THƠ VIẾT THAY NHÂN VẬT CỰU LÍNH VÀNG (thơ)có chỉnh sửa một chữ:

THƠ VIẾT THAY NHÂN VẬT CỰU LÍNH VÀNG

(khắc hoạ tính cách nhân vật ông Trảng,

trong truyện ngắn “Đầu đạn lưu cữu” của T.X.A.)

 

dựa giặc, giặc kề vai, chẳng sợ

sợ ai dựa giặc, giặc trong tim

Miền Nam vắng bặt thơ tâng Mỹ

khinh nhạc chư hầu thé giọng kim

 

T.X.A.

03-01 HB16 (2016)

 

Xin lưu ý: có chỉnh sửa:

“dựa giặc, giặc kề TA, chẳng sợ”

thành “dựa giặc, giặc kề VAI, chẳng sợ”.

 

http://www.tranxuanan-writer.net

http://www.txawriter.wordpress.com  ( cauyhe.net )

http://www.facebook.com/tranxuanan.writer
Comments