CÂU ĐỐI và nến hương tưởng niệm Gia tiên

 
Mỗi năm, Tết Nguyên đán đến...
 
&
Xem thêm:
Câu đối chào mừng Tết
 
 

CÂU ĐỐI

TƯỞNG NIỆM GIA TIÊN

 

- CÀNH NHĨ* LẠI VỀ BÊN CỘI TRÚC*

- TÂM TRUNG* CÒN VỌNG GIỮA THÔN LÂM*

 

* Địa danh

 

oOoOo

 

- CON CHÁU MUÔN ĐỜI HÒA HIẾU NGUYỆN

- TỔ TIÊN VẠN THUỞ NGHĨA NHÂN TRUYỀN

 

oOoOo

 

- SÔNG NHĨ, THÔN TRUNG, MỘT THUỞ XÂY DUYÊN,

DUYÊN NGHĨA ĐẬM

- RỪNG LÂM, LÀNG TRÚC, BAO ĐỜI MỞ ĐẤT,

ĐẤT ÂN NỒNG

 

oOoOo

 

- QUÝ ĐẤT, TRỌNG CHỒNG, LÒNG LUYẾN XỨ

- THƯƠNG CON, QUÊN PHẬN, Ý CHĂM NHÀ

 

oOoOo

 

- HẠT GIỐNG QUÊ CHA, QUA BẾN NGỰ,

VƯƠN CAO BÓNG CẢ

- CÂU HÒ LÀNG MẸ, VIẾNG GIO QUANG,

TOẢ RỘNG TÌNH SÂU

 

oOoOo

 

- BÓNG CÒ LẶN LỘI, LÀNG THÔN KÍNH

- THÂN HẠC THIÊNG LIÊNG, CON CHÁU THỜ

 

oOoOo

 

- VẬN NƯỚC

BÃO TÂY GIÓ PHÁP*,

KIÊN TÂM GÌN GIỮ LỄ NGHI XƯA

- TÌNH DÂN

HỒN VIỆT NGHĨA NAM,

QUYẾT CHÍ CHĂM LO NỀN NẾP CŨ

 

* TCG. & Pháp - Tây Ban Nha thuở trước ở Đại Nam…
 
oOoOo
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- SẮC THẮM LỜI TINH, CHUNG THUỶ TRỌN ĐỜI,

QUÝ HẠT MÁU NGƯỜI HIỀN, NỐI DÒNG NGHĨA NẶNG

- TÂM THIỀN TAY KHÉO, CHUYÊN CẦN TRÒN PHẬN,

ĐAU MIỂNG ĐỒNG GIẶC DỮ, ĐỨT GÁNH TÌNH SÂU

 

oOoOo

 

- CƯƠNG TRỰC, THANH LIÊM,

VÀO VAI QUAN, RA TUỒNG LÍNH,

DẪU MẤY THỜI,

CŨNG TU TÂM, VUN ĐỨC

- THĂNG TRẦM, LUÂN LẠC,

SỐNG NƯỚC TỔ, THÁC XỨ NGƯỜI,

DÙ BAO CHỐN,

ĐỀU QUÝ CHÁU, THƯƠNG CON

 

oOoOo

 

- NHÀ CHÁY QUÁN XIÊU, THƯƠNG XỨ VẮNG

- TIN NHÒA THUYỀN GIẠT, VỌNG TANG XA

- MƯƠI NĂM PHỐ NHỎ NGUÔI LÒNG MẸ

- VẠN THUỞ LĂNG CAO SÁNG ẢNH BÀ *

 

* Tứ tuyệt tiểu đối

 

TP.HCM.,

31 tháng 5 năm HB6 (2006)

[Tiết Đoan ngọ, 05 tháng 5 năm Bính tuất HB6]

08 tháng 5 năm HB6 (2006)

[11 tháng 4 năm Bính tuất HB6]

& Đinh hợi HB7 (2007)

 

Trần Xuân An

kính đề

 

 

 

Comments