Z (31d) Ấn hành sách in giấy: TUỔI HỌC TRÒ CỦA TÔI

 

TUỔI HỌC TRÒ CỦA TÔI
( HỒI KÍ - TỰ TRUYỆN CỦA TRẦN XUÂN AN )
Nhà Xuất bản Hội Nhà văn (Chi nhánh tại TP.HCM.) cấp giấy phép, tháng 4-2012
ĐÃ ĐƯỢC ẤN HÀNH 
--- 16-4 HB 12 [2012] ---
 
QUÝ NGƯỜI ĐỌC CÓ THỂ ĐẾN MUA TẠI:
NHÀ SÁCH PHÍA NAM CỦA NHÀ XUẤT BẢN THANH NIÊN
27B NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
P. ĐAKAO, Q. 3, TP.HCM.
Trân trọng kính mời
 
______________
 
TTTĐT. Hội Nhà văn TP.HCM. đã giới thiệu sách mới (25-5-2012):
 

Tạp chí Sông Hương, số 280, tháng 6-2012, giới thiệu sách mới (tr. 96):

TUỔI HỌC TRÒ CỦA TÔI
 

 Tòa soạn Sông Hương (S.H.) viết:

<<Tập hồi ký - tự truyện Tuổi học trò của tôi của tác giả Trần Xuân An (Nxb Hội Nhà văn) vừa mới ra lò chỉ hơn một trăm trang song thật nhiều kỷ niệm và sự kiện trong không gian của Huế.
Ý nghĩ của nhân vật Phan trong tập sách này, cũng xem như lời tâm sự chứa chất nhiều triết lý sống của chính anh: “Hầu như mỗi người có nhiều mảnh đất chôn nhau cắt rốn khác nhau. Những lần sau không phải nhờ cha mẹ, chỉ do chính mình tự sinh nở và cắt chôn. Con người tự làm nên chính mình trong điều kiện bất kì nào của hoàn cảnh” (trang 48).>> 
S.H.  

 

 
_________________________
 
 

 

Bìa 1

 

  

 

Cả bìa

 

 

Bìa 4

 

 

Phần gấp bìa 1

 

Phần gấp bìa 4

 
 
___________________________ 
 
 
Thiết kế bìa:
Họa sĩ đồ họa
NGUYỄN BÌNH BẮC