v. Trần Xuân An - Mùa hè bên sông - Hình ảnh tác giả tại cầu Hiền Lương, Bến Hải

 

Trần Xuân An, phía bờ Nam sông Bến Hải, cầu Hiền Lương,

huyện Gio (Do) Linh, tỉnh Quảng Trị

(VĨ TUYẾN 17 : giới tuyến Nam - Bắc, 1954 - 1973 / 1975)

2002

 
Trở về trang mục lục / links:

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/muahebensong

 

ċ
An Tran Xuan,
03:23 8 thg 7, 2009
Comments