U.(21). Trần Xuân An - Ngẫu hứng đọc thơ

  Links mới ở Google Sites

(cũng có thể xem và sử dụng links, ở cuối trang)

 

Lời thưa đầu sách 

 

1. Đọc thơ Nguyễn Công Bình

 

2. Đọc thơ Võ Văn Luyến

 

3. Đọc thơ Nguyễn Tiến Đạt

 

4. Đọc thơ Phan Văn Quang

 

5. Đọc thơ Nguyễn Tấn Sĩ

 

6. Đọc thơ Võ Nguyên

 

7. Đọc thơ Tần Hoài Dạ Vũ

 

8. Đọc thơ Hoàng Phủ Ngọc Tường

 

9. Đọc thơ Hà Linh Chi

 

10. Một vài yếu tố trong sáng tạo và tiếp-nhận-đồng-sáng-tạo

 

11. Cảm thức lục bát

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/ngau-hung-doc-tho/tep-11

 

 _______________________________________
 
 
 
Nếu hệ thống link với tên miền www.tranxuanan-writer.net bên trên bị trở ngại, vui lòng sử dụng hệ thống link dưới đây:
 
 

Lời thưa đầu sách 

 

1. Đọc thơ Nguyễn Công Bình

 

2. Đọc thơ Võ Văn Luyến

 

3. Đọc thơ Nguyễn Tiến Đạt

 

4. Đọc thơ Phan Văn Quang

 

5. Đọc thơ Nguyễn Tấn Sĩ

 

6. Đọc thơ Võ Nguyên

 

7. Đọc thơ Tần Hoài Dạ Vũ

 

8. Đọc thơ Hoàng Phủ Ngọc Tường

 

9. Đọc thơ Hà Linh Chi

 

10. Một vài yếu tố trong sáng tạo và tiếp-nhận-đồng-sáng-tạo

 

11. Cảm thức lục bát

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/ngau-hung-doc-tho/tep-11

 

 

_____________________________________________________
  
 
NGẪU HỨNG ĐỌC THƠ

TRẦN XUÂN AN 

phê bình thơ

 

NHÀ XUẤT BẢN VĂN NGHỆ TP. HCM.

2005

______

 

Poet / writer & researcher

Twenty one published-books

(poem; novel; essay; research; critical contribution on history, literature...)

The HCM City Literature-writer Association member

AUTHOR'S COPYRIGHTS -- ALL RIGHTS RESERVED


Tác giả Trần Xuân An giữ bản quyền

Author Tran Xuan An's copyrights (All rights reserved)

 

Trở về trang

toàn bộ tác phẩm Trần Xuân An

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/danhmtphamtxa_googlepcreator.htm 

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/danh_mtpham-tranxuanan

bài mới -- sách mới -- tin tức mới: 

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/baimoi-sachmoi-2

trang chủ "Web tác giả Trần Xuân An":

http://tranxuanan.writer.googlepages.com

 

hidden hit counter

Google page creator  /  host

DOTSTER, MSN. & YAHOO ...  /  HOST, SEARCH & CACHE  

 

 

Vui lòng giữ trang các dòng dẫn (links) này trên màn hình.

Chỉ con trỏ vào từng dòng dẫn trang hoặc mục, bấm vào phía phải của "chuột vi tính",

mở màn hình mới (open in new window) để đọc.

Bởi lẽ, các dòng dẫn trong từng tệp (file) đều thuộc về "Web: Trần Xuân An",

vốn được xây dựng trên host của Dotster (1.asphost.com).

 

Trân trọng,

Trần Xuân An