m. Trần Xuân An - Ngôi trường tháng giêng - Tệp 13

    author's copyright TRẦN XUÂN AN
   

06/30/09

12 tháng 3 năm HB6 (2006)

 

 

          Phần 1

 

          Phần 2

 

          Phần 3

 

          Phần 4

 

          Phần 5

 

          Phần 6

 

          Phần 7

 

          Phần 8

 

          Phần 9

 

          Phần 10

 

          Phần 11

 

          Phần 12

 

          Phụ lục

 

 

 

 

 

                   
Đây là một trang FrontPage cũ (2005), khi đưa tiểu thuyết này lên mạng toàn cầu ở địa chỉ http://c.1asphost.com/TrXuanAn/web_index.htm           

 

trần xuân an

 

 

ngôi trưng

tháng giêng

 

tiểu thuyết

 

 

 

 

 

 

 

 

nhà xuất bản

THANH NIÊN

 

2003

 

 

 

 

xem

http://tranxuananngoitruongthgieng.blogspot.com/

Tháng 03 - HB6 ( 2006 ):

Tác giả chỉ mới đưa lên website này 12 tác phẩm (trong đó có 9 tập thơ, 1 cuốn phê bình thơ, 1 cuốn khảo luận sử học và 1 tiểu thuyết).

Phần phụ lục, xin xem ở cuốn MÙA HÈ BÊN SÔNG (theo dự định, tác giả sẽ bổ sung vào những bài viết vừa đăng trên Tạp chí điện tử BBCVietnamese và Tạp chí điện tử Giao Điểm trong tháng 3 HB6 [ 2006 ]):

1. http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/story/2006/03/060307_tranxuanan.shtml

(bài viết, bài trả lời của TXA. cùng những ý kiến thảo luận của nhiều độc giả)

link Diễn đàn BBC: http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/  )

2.

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_I06/306_txa-dadang.htm

(cũng là bài viết trên của TXA.;

và bài trao đổi với TXA. của Nguyễn [Sài Gòn]:

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_I06/306_ykien-nguyen.htm 

bài trao đổi của Trần Nguyễn Dụng [TP. HCM.]:

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_I06/306_ykien-2parties.htm   )

 

Trân trọng khẳng định chủ kiến xây dựng

& thành thật cảm ơn.

TXA.

_______________________

Tháng 04 - HB6 ( 2006 ):

 

Thứ năm (thứ sáu cũ), ngày 07-04 HB6 ( 2006 ), người biên soạn (Trần Xuân An) đã đưa lên website này thêm một cuốn sách (trọn vẹn gồm 12 tệp và lời thưa đầu sách, phụ lục):

TIỂU SƯ BIÊN NIÊN

KỲ VĨ PHỤ CHÍNH ĐẠI THẦN NGUYỄN VĂN TƯỜNG (1824 - 1886)

http://c.1asphost.com/TrXuanAn/an/tieu_sbnpcdtnvtuong.htm

 

XEM THÊM

ở trang bài mới / sách mới ...

http://c.1asphost.com/TrXuanAn/an/an_moi.htm

( hết cuốn )

Trở về trang chủ

THÔNG BÁO

             Cập nhật: 06/30/09

             (tháng / ngày / năm)

______________________________________________________________________________________________________________

 

 

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/home

 

hidden hit counter

 

Google page creator /  host

 

GOOGLE BLOGGER, DOTSTER, MSN. & YAHOO ...  /  HOST, SEARCH & CACHE  


 

    lên đầu trang (top page)   

 01-5 HB7 (2007) = 15-3 Đinh hợi HB7

 

 

 

 

Comments