n. Trần Xuân An - Nguyễn Văn Tường (1824-1886), một người trung nghĩa - Tệp 14

 

trần xuân an

Nguyễn Văn Tường,

những người trung nghĩa từ xưa,

tưởng không hơn được

  author's copyright

 

 

07/01/09

 

A.

 

Lời thưa

 

Bài 1

 

Bài 2

 

Bài 3

 

Bài 4

 

Bài 5

 

Bài 6

 

 

B.

 

Phụ lục 1

 

Phụ lục 2

 

Phụ lục 3

 

 

C.

 

Ngoài sách

 

Cuối sách

 

 

____________

____________

 

Hình ảnh 1

 

Hình ảnh 2

 

Hình ảnh 2b

 

Hình ảnh 2c

 

Bản đồ

 

 

 

 

 

                             

       

 

 

TRẦN XUÂN AN

 

NGUYỄN VĂN TƯỜNG,

“NHỮNG NGƯỜI TRUNG NGHĨA

TỪ XƯA,

TƯỞNG KHÔNG HƠN ĐƯỢC”

 

KHẢO LUẬN VỀ MỘT VÀI KHÍA CẠNH SỬ HỌC

 

  

Nhà Xuất bản

 

2003 

(trước và chính xác là từ 02-7-2002

trong dịp hội thảo khoa học tại Huế) 

  

 

 

 

 

 

"Côn Đảo, kí sự và tư liệu" (1998)

(ảnh bìa 4)

 

Cuốn sách này được sự cố vấn của các vị lãnh đạo:

Phạm Văn Đồng, Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Thọ Chân, Trần Trọng Tân.

Ban chủ nhiệm & nhóm thực hiện:

Nguyễn Chơn Trung, Võ Ngọc An, Lê Hoàng,

& Lê Quang Vịnh, Nguyễn Thái Hòa,

Hoàng Phủ Ngọc Phan, Nguyên Hạo, Đặng Thục Trinh.

 

(Tuy về tổng thể là không khác,

http://c.1asphost.com/TrXuanAn/an/nguyen_vtnntntxtkhduoc/nguyen_vtnntntxtkhduoc_ha2_b_bs.htm

nhưng cũng xin vui lòng xem kĩ các chi tiết cụ thể về Nguyễn Văn Tường, Phạm Thận Duật, Tôn Thất Đính trong những cuốn sách do TXA. viết)

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháp "tử đạo" (1885) tại Trí Bưu, Triệu Phong, Quảng Trị

(phục chế nguyên trạng)

 

 

 

Nguồn (ảnh dưới):

ảnh tư liệu của TXA.; scan tại tiệm dịch vụ vi tính, 12-05 HB6 ( 2006 )

 

 xem tiếp : hình ảnh 2c )

 

 

 

E-mail: tranxuanan_vn@yahoo.com

Cập nhật 07/01/09                                                                   

Trở về trang chủ

                                                                 

 

_____________________________________________________________________________________________

 

 

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/home

 

hidden hit counter

 

Google page creator /  host

 

GOOGLE BLOGGER, DOTSTER, MSN. & YAHOO ...  /  HOST, SEARCH & CACHE  


 

    lên đầu trang (top page)   

 01-5 HB7 (2007) = 15-3 Đinh hợi HB7

 

 

ċ
An Tran Xuan,
04:05 8 thg 7, 2009
ċ
An Tran Xuan,
04:04 8 thg 7, 2009
Comments