o. Trần Xuân An - Nguyễn Văn Tường (1824-1886), một người trung nghĩa - Tệp 15

 

trần xuân an

Nguyễn Văn Tường,

những người trung nghĩa từ xưa,

tưởng không hơn được

    author's copyright

 

 

07/01/09

 

A.

 

Lời thưa

 

Bài 1

 

Bài 2

 

Bài 3

 

Bài 4

 

Bài 5

 

Bài 6

 

 

B.

 

Phụ lục 1

 

Phụ lục 2

 

Phụ lục 3

 

 

C.

 

Ngoài sách

 

Cuối sách

 

 

____________

____________

 

Hình ảnh 1

 

Hình ảnh 2

 

Hình ảnh 2b

 

Hình ảnh 2c

 

Bản đồ

              

           

TRẦN XUÂN AN

 

NGUYỄN VĂN TƯỜNG,

“NHỮNG NGƯỜI TRUNG NGHĨA

TỪ XƯA,

TƯỞNG KHÔNG HƠN ĐƯỢC”

KHẢO LUẬN

VỀ MỘT VÀI KHÍA CẠNH SỬ HỌC

 

Nhà Xuất bản

2003

(trước và chính xác là từ 02-7-2002

trong dịp hội thảo khoa học tại Huế) 

 

 

 

 

 

 

Một trang trong "Côn Đảo, kí sự & tư liệu"

(bổ sung tư liệu trực quan cho trang hình ảnh 2_b)

 

(Tuy về tổng thể là không khác, nhưng cũng xin vui lòng xem kĩ các chi tiết cụ thể về Nguyễn Văn Tường, Phạm Thận Duật, Tôn Thất Đính trong những cuốn sách do TXA. viết)

Để xem ảnh với kích cỡ lớn hơn, vui lòng bấm vào link thuộc phần tệp đính kèm ở cuối trang 

Nguồn :

TXA. scan tại tiệm dịch vụ vi tính, 12-05 HB6 ( 2006 )

 

 

 
 
 

xem tiếp trang hình ảnh bổ sung ha2_b_bs2

 xem tiếp : hình ảnh 2c )  

 

E-mail: tranxuanan_vn@yahoo.com

Cập nhật 07/01/09                                                                   

Trở về trang chủ

                                                                 

_______________________________________________________________________________________

 

 

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/home

 

hidden hit counter

 

Google page creator /  host

 

GOOGLE BLOGGER, DOTSTER, MSN. & YAHOO ...  /  HOST, SEARCH & CACHE  


 

    lên đầu trang (top page)   

 01-5 HB7 (2007) = 15-3 Đinh hợi HB7

 

 

ċ
An Tran Xuan,
03:39 8 thg 7, 2009
Comments