m. Trần Xuân An - Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường - Tệp 13 / tập III

 

author's copyright

TRẦN XUÂN AN

                                                                                                                                                                                                                        

07/01/09

14-04 HB6

( 2006 )           

 

TẬP III

 

 

Tệp 1

 

Tệp 2

 

Tệp 3

 

Tệp 4

 

Tệp 5

 

Tệp 6

 

Tệp 7

 

Tệp 8

 

Tệp 9

 

Tệp 10

 

________

 

Hình ảnh:

 

Tệp 11

 

Tệp 12

 

Tệp 13

 

Tệp 14

 

Tệp 15

 

Tệp 16

 

________

 

 

TẬP I

 

TẬP II

 

TẬP III

 

TẬP IV

 

 

 

 

 

 

                               

  

Kính dâng lên bàn thờ cao tổ phụ:

NGUYỄN VĂN TƯỜNG (1824 – 1886)

 

Trần Xuân An,

nội hậu duệ thế hệ thứ năm.

 

 

 

 

Tặng hai con thương quý của ba:

 

TRẦN XUÂN BÀI THƠ

& TRẦN XUÂN NHÂN VĂN

 

TXA.

 

 

Xem:

Blogger (Google) tháng 12-2005

http://tranxuananpcdtnvt3a.blogspot.com/

   & các trang tiếp theo: … 4a … 4b … 4c …

 

 

 

 

 

Vua Tự Đức

http://hinhxua.free.fr/

 

[ Google search ]

 

 

 

 

 

Ông Nguyễn Quốc Trị scan để phục vụ cho bài nghiên cứu của ông :

http://members.cox.net/luanlac/vanhoa/nvt&slcp.htm

với lời chú thích đại để như sau (lược bớt để tránh ngộ nhận thêm):

"Việt nam quốc vương chi ấn" do vua Tàu trao cho vua nhà Nguyễn, kèm theo bản sắc phong (công nhận) vương triều Việt Nam (thời Gia Long), năm 1803. Sự thụt chảy công khai chiếc ấn ngay trước khi ký Hiệp ước Patenôtre, 1884, là do mưu trí quyền biến của Nguyễn Văn Tường: Việc đó là nguyên nhân sự tái tục chiến tranh giữa Pháp và Tàu. (Hình lấy từ Jules Patenôtre, Souvenirs d'un diplomate, Tome second. Paris, Ambert, 1913 - 1914, trang bìa).

 

[ Google search ]

 

________________________________

 Đọc bộ truyện - sử kí - khảo cứu tư liệu lịch sử này, có thể đối chiếu với

TIỂU SƯ BIÊN NIÊN KỲ VĨ PHỤ CHÍNH ĐẠI THẦN NGUYỄN VĂN TƯỜNG (1824 - 1886)

http://c.1asphost.com/TrXuanAn/an/tieu_sbnpcdtnvtuong.htm

 

 

XEM TẾP TẬP IV  ) 

 

Trở về trang chủ

Cập nhật: 07/01/09

______________________________________________________________________________________________________________

 

 

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/home

 

hidden hit counter

 

Google page creator /  host

 

GOOGLE BLOGGER, DOTSTER, MSN. & YAHOO ...  /  HOST, SEARCH & CACHE  


 

    lên đầu trang (top page)   

 01-5 HB7 (2007) = 15-3 Đinh hợi HB7

 

 

ċ
sceau.jpg
(18k)
An Tran Xuan,
04:18 8 thg 7, 2009
ċ
An Tran Xuan,
04:18 8 thg 7, 2009
Comments