n. Trần Xuân An - Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường - Tệp 14 / tập III

 

author's copyright

TRẦN XUÂN AN

                                                                                                                                                                                                                        

07/01/09

14-04 HB6

( 2006 )           

 

TẬP III

 

 

Tệp 1

 

Tệp 2

 

Tệp 3

 

Tệp 4

 

Tệp 5

 

Tệp 6

 

Tệp 7

 

Tệp 8

 

Tệp 9

 

Tệp 10

 

________

 

Hình ảnh:

 

Tệp 11

 

Tệp 12

 

Tệp 13

 

Tệp 14

 

Tệp 15

 

Tệp 16

 

________

 

 

TẬP I

 

TẬP II

 

TẬP III

 

TẬP IV

 

 

 

 

 

 

                               

  

Kính dâng lên bàn thờ cao tổ phụ:

NGUYỄN VĂN TƯỜNG (1824 – 1886)

 

Trần Xuân An,

nội hậu duệ thế hệ thứ năm.

 

 

 

 

Tặng hai con thương quý của ba:

 

TRẦN XUÂN BÀI THƠ

& TRẦN XUÂN NHÂN VĂN

 

TXA.

 

 

Xem:

Blogger (Google) tháng 12-2005

http://tranxuananpcdtnvt3a.blogspot.com/

   & các trang tiếp theo: … 4a … 4b … 4c …

 

 

 

 

Bản đồ Huế

http://www.viettouch.com/nguyen/

 

 

 

Ảnh chân dung

( bị đánh tráo, không đúng với ảnh thật )

phụ chính đại thần

TÔN THẤT THUYẾT

(1835 ? / 1939  - 1913)

[ xem thông tin này:

Kỉ yếu Hội nghị khoa học,  ĐHSP. TP.HCM., 20-6-1996, tr. 148 & tr. 18]

 

thieulam.com/nhanvat/ images/tonthatthuyet.jpg

http://www.viettouch.com/whois/ttthuyet.jpg

 

[ Google & MSN search ]

 

Xem tệp 17 (bổ sung), tập III :

Ảnh chân dung TÔN THẤT THUYẾT đích thực


 

 

 

Ảnh chân dung

Phạm Thận Duật

(1825 - 1885)

 

vietnamnet.vn/.../ images831778_PhamThanDuat.jpg


[ Google search ]

 

 

 

 

Ảnh di tích

phụ chính đại thần

Trần Tiễn Thành

(1813 - 1883)

( bị nhân dân địa phương xem thường )

 

http://www.hue.vnn.vn/cuocsongvaconnguoi/2005/10/107295/

 

 

                                  ________________________________

 Đọc bộ truyện - sử kí - khảo cứu tư liệu lịch sử này, có thể đối chiếu với

TIỂU SƯ BIÊN NIÊN KỲ VĨ PHỤ CHÍNH ĐẠI THẦN NGUYỄN VĂN TƯỜNG (1824 - 1886)

http://c.1asphost.com/TrXuanAn/an/tieu_sbnpcdtnvtuong.htm

 

 

XEM TẾP TẬP IV  ) 

 

Trở về trang chủ

Cập nhật: 07/01/09

______________________________________________________________________________________________________________

 

 

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/home

 

hidden hit counter

 

Google page creator /  host

 

GOOGLE BLOGGER, DOTSTER, MSN. & YAHOO ...  /  HOST, SEARCH & CACHE  


 

    lên đầu trang (top page)   

 01-5 HB7 (2007) = 15-3 Đinh hợi HB7

 

 

ą
An Tran Xuan,
04:21 8 thg 7, 2009
ċ
An Tran Xuan,
04:21 8 thg 7, 2009
ċ
An Tran Xuan,
04:21 8 thg 7, 2009
ċ
An Tran Xuan,
04:21 8 thg 7, 2009
Comments