a. Trần Xuân An - Sen đỏ, bài thơ hòa bình - Tệp 1a

 

Khai trương từ ngày 12 tháng 3 năm HB6 ( since March 12-2006 )

 

         WEBSITE TRẦN XUÂN AN

         (Tran Xuan An's website)

Poet / writer & researcher

Twenty one published-books

(poem; novel; essay; research; critical contribution on history, literature...)

The HCM City Literature-writer Association member

 

                 author's copyrights
      

 

 

Kính mời đọc

trên Tạp chí điện tử Giao Điểm hoặc ở web Blogger:

 

 


Sen đỏ, bài thơ hoà bình 
tiểu thuyết, 1999, Nxb. Thanh Niên, 2003.
Blogger (Google) tháng 11-2005
luôn luôn tồn tại:

http://tranxuanansendobthhbinh.blogspot.com/
 

Và cũng có thể đọc trên các trang

MSN search, Google search, Yahoo search

 

 

Đặc biệt, từ những ngày đầu tháng 6 HB6 (2006), tác giả đã mở thêm một trang:

PDF files

http://c.1asphost.com/TrXuanAn/an/tac_ptxan_pdf.htm

 

Có những tác phẩm, tác giả đã đưa lên website với dạng PDF.

 

Trân trọng kính thông báo,

TXA.

 

______________________________________________________________________

web này được xây dựng trên host của

1ASPHOST.COM

          ______________________________________________________________________

 

 

Trang chủ                      

 

Tác phẩm

 

Tác giả

 

Hình ảnh

 

Liên lạc

 

Góp ý 

 

 

 

 

TÁC GIẢ GIỮ BẢN QUYỀN ( AUTHOR’S COPYRIGHT ).

VỀ VIỆC DỊCH THUẬT, SAO CHÉP, IN ẤN VỚI BẤT KÌ HÌNH THỨC NÀO,

XIN VUI LÒNG HỎI Ý KIẾN TÁC GIẢ

THEO ĐỊA CHỈ CÓ SẴN Ở TRANG LIÊN LẠC:
 
 

KHÔNG CHẤP NHẬN MỌI CÁCH THỨC PHỎNG TÁC, CẮT BỚT, SỬA CHỮA.

TRÂN TRỌNG VÀ CẢM ƠN.

 

hidden hit counter

 

 

     

Web. TÁC PHẨM TRẦN XUÂN AN

Web. TXA.'s works (books)

http://www.tranxuanan-writer.blogspot.com

 

 

 

 

 

                

 Google, Dotster, MSN. & Yahoo ...

 host, search & cache     

 

 

 

 

 

WEBSITE TRAN XUAN AN

http://c.1asphost.com/TrXuanAn/web_index.htm

 

HINH ANH NOI TIEP HIEN THI

 

http://pg.photos.yahoo.com/ph/tranxuanan_vn/slideshow?.dir=/dd30scd&.src=ph

 

&

http://pg.photos.yahoo.com/ph/tranxuanan_vn/slideshow?.dir=/38c9scd&.src=ph

 

&

 

http://pg.photos.yahoo.com/ph/tranxuanan_vn/slideshow?.dir=/9272scd&.src=ph

 

 

LINKs:

 

Tap chi dien tu GIAO DIEM    (search)

Tap chi dien tu BBCVietnamese    (search)

Tạp chí điện tử CHIM VIỆT CÀNH NAM

Website LUAN HOAN - SONG VINH

 

MSN Search

Google Search

Yahoo Search

 

Cập nhật

(tháng / ngày / năm):

Trở về trang chủ

 06/30/09                        

hidden hit counter

 

SƠ ĐỒ WEBSITE TRẦN XUÂN AN

 

 

THÔNG BÁO

 

Comments