I.(9). Trần Xuân An - Thơ những mùa hương

 

iPaper & PDF
 
Xem    |   Tải xuống 
 
Bản 19-12 HB10 (2010)
 
Chỉ có sự chỉnh sửa ở bài "Thưa ngỏ về mùa hương thơ cũ",
bổ sung dăm bài thơ (đưa từ tập "Giọt mực, cánh đồng và vở kịch điên" qua)
và 2 bài viết của anh Võ Nguyên, ông Vương Tân về thơ TXA..
Đây chỉ là việc sắp xếp lại bản thảo, xem như một lần tái bản sách điện tử (e-book).
 
Bản 19-12 HB10 (2010)
(23, 24-12 HB10)
 
Trân trọng ghi nhớ:
 
 

 
Bạn cũ, Tam Kỳ, chụp vào năm 1996:
1) Lê Văn Thanh, thường gọi là Chanh (ngoài cùng, phía trái, túi áo có cài bút),
người bạn ở kề sát bên nhà, đã cất giữ được tập bản thảo thơ 1973 của Trần Xuân An;
3) Lê Văn Cam; 4) Nguyễn Tấn Sĩ.
 
Bạn học cũ, Tam Kỳ, chụp vào năm 1996:
Người ngồi giữa: Thái Quang Hồng, người bạn đã có lòng mang tập bản thảo thơ 1973
-- "Những tình thơ mùa thu" (ở phần "Những mùa hương thơ cũ") của Trần Xuân An -- ra Huế giúp, vào năm 1977.

 

Links mới ở Google Sites

(cũng có thể xem và sử dụng, ở cuối trang)

 
 

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tho-nhung-mua-huong/tep-1a

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tho-nhung-mua-huong/tep-1b

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tho-nhung-mua-huong/tep-2

 

___________________________________

 

Nếu hệ thống link với tên miền www.tranxuanan-writer.net bên trên bị trở ngại, vui lòng sử dụng hệ thống link dưới đây:

 

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tho-nhung-mua-huong/tep-1a

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tho-nhung-mua-huong/tep-1b

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tho-nhung-mua-huong/tep-2

 

_____________________________________________________

 

THƠ NHỮNG MÙA HƯƠNG

TRẦN XUÂN AN

 

tập thơ

CHƯA XUẤT BẢN VỚI HÌNH THỨC IN GIẤY 

___________

 

Poet / writer & researcher

Twenty one published-books

(poem; novel; essay; research; critical contribution on history, literature...)

The HCM City Literature-writer Association member

AUTHOR'S COPYRIGHTS -- ALL RIGHTS RESERVED


Tác giả Trần Xuân An giữ bản quyền

Author Tran Xuan An's copyrights (All rights reserved)

 

Trở về trang

toàn bộ tác phẩm Trần Xuân An

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/danhmtphamtxa_googlepcreator.htm 

bài mới -- sách mới -- tin tức mới: 

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/baimoi-sachmoi-2

trang chủ "Web tác giả Trần Xuân An":

http://tranxuanan.writer.googlepages.com

 

hidden hit counter

Google page creator  /  host

DOTSTER, MSN. & YAHOO ...  /  HOST, SEARCH & CACHE  

 

 

Vui lòng giữ trang các dòng dẫn (links) này trên màn hình.

Chỉ con trỏ vào từng dòng dẫn trang hoặc mục, bấm vào phía phải của "chuột vi tính",

mở màn hình mới (open in new window) để đọc.

Bởi lẽ, các dòng dẫn trong từng tệp (file) đều thuộc về "Web: Trần Xuân An",

vốn được xây dựng trên host của Dotster (1.asphost.com).

 

Trân trọng,

Trần Xuân An