d. Trần Xuân An - Thơ sử và những bài thơ khác - Tệp 4

 

HAI BÀI THƠ KHÁC

 

Bài 12

Trần Xuân An

TRỐNG RỖNG, ĐÔI KHI

 

hộp đàn rỗng không và nhẹ bẫng

âm vang dìu dặt bổng trầm

lòng ta đôi khi rỗng không và trĩu nặng

bút mực im trơ, phím chữ lặng câm

 

hộp đàn, cái rỗng không – thiền tâm

tơ sợi giăng thiên nhiên, phố chợ

cái rỗng không lòng ta chưa trắng nợ

khát vọng chưa nguôi, giấy mực trắng bầm

 

nhẹ bẫng huyền cầm

           cũng là trĩu nặng thạch cầm

này rỗng không – hộp đàn, này rỗng không – trời đất

(rỗng không để vang ngân, gần gũi, xa xăm)

chưa trắng nợ, ta trắng rợn mênh mông bao động cát

 

rỗng không đôi khi của ta

           vẫn trĩu nặng chứa đầy bao khao khát

không rỗng không,

           khao khát càng dâng cao sóng vỗ đôi bờ

những trang thơ những chân trời trước mặt

nhưng đôi khi mệt nhoài, phím chữ câm và bút mực trơ.

 

TXA.

06-03 HB10 – 11:14,

10-03 HB10 (2010)

 

 

 

 

Bài 13

Trần Xuân An

MỘT NĂM, MỘT ĐỜI VÀ THIÊN THU

 

tháng hai sao vẫn còn giêng

trang thơ tình cũ có phiền nhau không

thuở nào em vẫn chưa chồng

tôi còn bay bổng phiêu bồng thi ca

 

tần ngần ngại đến tháng ba

chớm lo tháng sáu sẽ là tuổi thu

thời yêu ngược với ngày tù (*)

lá hoa thảng thốt sợ ngu ngơ tàn

 

dại lòng bỗng muốn lan man

cho mờ nhoà biển và mang mang rừng

càng trông rõ nét nắng hừng

hạt mưa cũng đọng em cùng bóng tôi

 

ngày xưa, một năm – một đời

bây giờ tính thật tuổi trời, thừa dư

thơ tôi ước vạn thiên thu

mát nồng xin mãi ở tù trong em.

 

TXA.

16:10, 10-03 HB10 (2010)
 
 
 
 

Xin xem chú thích ở cuối tập thơ (tệp 7)

Comments