a. Bài 1-Tl.2 - Trần Xuân An -- Phản hồi của công luận & ý kiến cơ quan chức năng

 

PHẢN HỒI CỦA CÔNG LUẬN & Ý KIẾN CƠ QUAN CHỨC NĂNG, HỮU TRÁCH

về tất cả các bài viết của Trần Xuân An, hầu hết được viết từ sau tháng 3 năm HB5 (2005) đến đầu tháng 4 HB7 (2007), đã được đăng tải trên các tạp chí điện tử hay web của tác giả

 

 

 

Số bài viết trên tôi đã tập hợp lại dưới dạng liệt kê đề mục, có các dòng dẫn (links) kèm theo, được đặt nhan đề:

"LUẬN VỀ THỜI CHÚNG TA:

NHỮNG VẤN ĐỀ

CỦA CUỘC CHIẾN TRANH

VÀ HẬU CHIẾN"

 

Đồng thời, tôi cũng đã viết thêm:

 

"Lời thông báo 

trong đợt có nhiều vụ trấn áp tự do tư tưởng, tự do ngôn luận & tự do xuất bản gần đây (từ tháng 2 đến hôm nay, 24-4 HB7 [2007]):

 

Nếu người đọc cho rằng có những bài thuộc vào loại "chưa thích hợp để công bố rộng rãi ở thời điểm này, vì lí do chính trị", vui lòng gửi thư viết tay, điện thư hoặc gọi điện thoại đến tác giả (trong thư có kí tên [đóng dấu, nếu có] và địa chỉ; hoặc, qua điện thoại, cảm phiền xưng tên, cho biết địa chỉ và số điện thoại) một cách quang minh chính đại. Và cách thức quang minh chính đại nhất, đó là đưa đề nghị cụ thể (tên tác giả, tên bài, link) và lí do cụ thể lên báo chí công khai.

 

Thành thật cảm ơn trước. 

 

Tác giả: Trần Xuân An

(các thông tin để liên lạc:

http://www.tranxuanan.blogspot.com )".

 

■ Trong những dòng chữ trên, có các ý chính:

 

1. Các bài viết đã được tôi viết ra và lần lượt công bố trong thời gian hai năm (3 HB5 [2005] -- 4 HB7 [2007]). Quãng thời gian như thế không phải là quá ngắn ngủi.

 

2. Trước các vụ trấn áp (dùng từ theo quan điểm chính thống của Nhà nước) tự do tư tưởng, tự do ngôn luận, tự do báo chí -- xuất bản gần đây, chủ yếu nhắm đến dạng bài viết, sách điện tử do tác giả tự phát hành, xuất bản trên mạng liên thông (internet), tôi đã đưa ra thông báo trên với mục đích: yêu cầu đưa ý kiến công khai, cụ thể đối với mỗi bài viết, nếu thấy "có vấn đề", theo tinh thần dân chủ (một trong những yếu tố thiết yếu của dân chủ là công khai, cụ thể). Đây là một vấn đề nảy sinh từ cuộc cách mạng "bùng nổ thông tin" trên toàn thế giới, nhưng đến nay, mặc dù có văn bản luật pháp đáp ứng tình thế, với quy định rõ ràng, phổ biến rộng khắp cho toàn xã hội được biết, nhưng sự vận dụng của các cơ quan chức năng, hữu trách vẫn tuỳ tiện, dẫn đến tình trạng dân chủ ỡm ờ, nửa úp nửa mở, khiến người sử dụng mạng liên thông lâm vào tình trạng là những công dân - tác giả chưa có phong độ dân chủ thật sự, mà cứ như là những kẻ sống và viết bên ngoài pháp luật. Và cũng qua đó, tôi đề nghị các cơ quan chức năng, hữu trách phải có ý kiến tức thời, công khai, cụ thể với từng bài viết một, nếu thấy có vấn đề; không nên âm thầm ghi sổ đen, lập hồ sơ đen, để đến một lúc nào đó, ra tay trấn áp thô bạo.

 

3. Tránh tình trạng không phải cơ quan chức năng, hữu trách mà chính những kẻ khủng bố tinh thần mạo danh hoặc nhân danh này nọ, viện ra đủ các thứ lí do để de doạ người viết, tự công bố, xuất bản tác phẩm trên mạng liên thông.

 

4. Tôi sẵn sàng đối thoại, trả lời những chất vấn trên các diễn dàn công khai về nội dung của từng tác phẩm, về việc tự phát hành, xuất bản bài viết, sách điện tử của tôi.

 

Riêng số bài viết trên, trong đó có những bài đề cập đến các vấn nạn giai đoạn lịch sử 1930 - 1945 - 1954 -1975 - 1989, đã được chính tác giả là tôi công bố sớm nhất là từ tháng 3 HB5 (2005) và gần đây nhất là giữa tháng 4 HB7 (2007). Thông báo trên cũng đã được tôi đưa ra trong 3 ngày qua. Thông báo ấy thực sự cũng chỉ vì những bài ấy (1930 - ... -1989), chứ không phải các bài có nội dung bàn về lịch sử nửa sau thế kỉ mười chín (XIX) đến trước 1930. Đến hôm nay, tôi tự thấy cần viết rõ hơn với các ý tưởng như vậy.

 

 

■ Thiết tưởng cũng cần nói rõ điều quan trọng dưới đây:

 

Cho đến hôm nay, sau hai năm, tôi chưa gặp trở ngại nào, sự phản đối nào từ công luận và từ cơ quan chức năng, hữu trách một cách minh bạch và cụ thể. Điều đó có nghĩa là không có "vấn đề" gì. Ngoài ra, dăm ba lời ong tiếng ve, bóng gió, không minh bạch trong đời sống, tôi nghĩ rằng, không đáng kể. Nói chung, tôi cảm thấy phấn khởi về những thuận lợi và sự ủng hộ của công luận và của các cơ quan chức năng, hữu trách...

 

Thành thật cảm ơn tất cả các nhà nghiên cứu sử học, các tạp chí điện tử, đài phát thanh, quý người đọc, người nghe, trong và ngoài nước.

 

Trân trọng.

Kính thông báo,

 

Trần Xuân An

 

(8 : 55', 27-4 HB7 [2007], tại TP.HCM., Việt Nam)

 

 

 

 

 

 

 

Trở về trang

"LUẬN VỀ THỜI CHÚNG TA:

NHỮNG VẤN ĐỀ

CỦA CUỘC CHIẾN TRANH

VÀ HẬU CHIẾN":

 

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta

 

 

 

hidden hit counter

Google page creator  /  host

DOTSTER, MSN. & YAHOO ...  /  HOST, SEARCH & CACHE  

 

  lên đầu trang (top page) 

 

Comments