Z.(25). Trần Xuân An - Đọc văn chương và cảm nghĩ (phê bình - điểm sách...)

 

 >>>>> Ảnh bìa 1 lớn hơn >>>>>

Nhà Xuất bản Thanh Niên (12-2009)
Nhà sách Thành Nghĩa (hệ thống nhà sách – siêu thị Nguyễn Văn Cừ toàn quốc) liên kết xuất bản & phát hành sách in giấy:
Địa chỉ nhà sách tại TP.HCM.:
288B An Dương Vương, P.4, Quận 5, TP.HCM., ĐT./Fax: (08) 38392516
 

(  http://sites.google.com/site/tranxuananpoet/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/5-mucluc-4-dausach-23-11hb9.pdf  )

Đọc trọn ven đầu sách thứ 25 

Cũng có thể đọc trên Google Documents (docs.google.com) bằng cách bấm vào chữ Xem link-hóa ở cuối trang tương tự.

(Tác giả giữ bản quyền từng chữ, từng ý tưởng của mình)

 

 

Bấm vào đây để xem ảnh lớn hơn và rõ nét

 

 

Bản hoàn chỉnh, 23-12 HB9

Ảnh lớn hơn & rõ nét hơn

 
 

Bìa sách do họa sĩ Lê Ký Thương thiết kế 

Nxb. Thanh Niên tại TP.HCM. và Nhà sách Thành Nghĩa liên kết xuất bản

 
Đọc văn chương & cảm nghĩ
(đã tổ chức lại thành sách – đầu sách thứ 25)

Trần Xuân An

 

MỤC LỤC

 

I. Phê bình

 

1. “Ngày xưa” và Nguyễn Nhược Pháp (1914-1938)

2. Đọc lại bài thơ “Các vị La hán chùa Tây Phương” của Huy Cận (1919 – 2005)

3. Tiểu thuyết tâm đắc nhất của nhà văn Trần Thanh Giao (“Một thời dang dở”)

4. “Những ngọn lửa xanh”, niềm hi vọng từ nỗi đau thế sự (tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Khắc Phê)

5. Cái nhìn về người nông dân từ chiến tranh đến hậu chiến, ở “Bến đò xưa lặng lẽ” (tiểu thuyết của nhà văn Xuân Đức)

6. Ấn tượng đậm nhất về một nửa cõi tình thơ của Lâm Thị Mỹ Dạ – Nửa cõi tình thơ còn lại: cô đơn, đơn độc và những biến thái hư ảo (“Chỉ riêng mình em thấy”) (phần 1 & phần 2)

7. Thơ Trịnh Bửu Hoài, dòng suối trong trẻo trên sườn núi của vùng đất phù sa

8. Trần Dzạ Lữ và thơ của một đời lận đận

9. Quê nhà, kỉ niệm và con-người-bên-trong Hà Nguyên Dũng

10. Inrasara làm sáng tên cho năm đoá hoa champa của riêng anh (phần 1 & phần 2)

11. Thơ Thái Thăng Long – con đường và hoài niệm (phần 1 & phần 2)

 

II. Viết ngắn & điểm sách

 

1. Đọc “Đi dưới mưa hồng” của Nhật Chiêu

2. Sự “khúc xạ” từ đời thật đến hình tượng văn chương

3. Trước cây hoa mai áp Tết, cảm thông Cao Bá Quát

4. Đọc lại những khoảnh khắc tâm linh trước thềm năm mới

5. Khảo chứng nội dung văn bản một thi tập bị công bố muộn (Thi tập Nguyễn Văn Tường [1924-1886])

6. Nghĩ ngợi đôi điều nhân đọc thơ của một nghệ sĩ sáo trúc: Bảo Cường

7. Gặp lại bài thơ “Tháp nắng” trong thư viện (bình lại một bài thơ của Châu Liêm, khác với nhà thơ Huy Trâm)

8. Khơi trong dăm ngọn nguồn văn học quá khứ (đọc luận văn tiến sĩ tân khoa Trần Hoài Anh)

9. Đọc truyện ngắn “Ngao du” của Nguyễn Quí Đức

10. Đọc tập thơ “Ánh mắt tươi” của nhà thơ Nguyễn Hoa

11. Phụ lục: Trần Xuân An, tiểu sử và chùm thơ tự chọn (Web. HNV.VN.)

Các đường dẫn (links) bài đã đăng

 

TXA.

04-11 HB9

 

 

Đọc văn chương và cảm nghĩ

 

Trần Xuân An

 

ĐƯỜNG DẪN (LINK) BÀI ĐÃ ĐĂNG

 

I. Phê bình:

 

► 1. “Ngày xưa” và Nguyễn Nhược Pháp (1914-1938)  (12-02 HB8):

http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/txa_nguyennhuocphap-ngayxua.pdf

http://www.vannghesongcuulong.org.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=2104  (19.02.2008 21:14)

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai29  

(Google Sites: http://sites.google.com/site/tranxuananwriter)

 

► 2. Đọc lại bài thơ “Các vị La hán chùa Tây Phương” của Huy Cận (1919 – 2005)  (23 & 27-02 HB8)

http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/txa_huycan-lahanchuatayphuong_27-02h.pdf

Website UNVESAK ''08 (29-02 HB8)

http://www.vannghesongcuulong.org.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=2223  (10-03 HB8)

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai31  

 

► 3. Tiểu thuyết tâm đắc nhất của nhà văn Trần Thanh Giao (“Một thời dang dở”) (14 – 18-03 HB9)

http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/txa_doc-motthoidangdo-tranthanhgiao.pdf

http://www.phongdiep.net/default.asp?action=article&ID=6839   (20-3 HB9)

http://xuanduc.vn/baiviet.aspx?id=787&nhom=6   (20-3 HB9)

http://trannhuong.com/news_detail/1161/TIỂU-THUYẾT-TÂM-ĐẮC-NHẤT-CỦA-NHÀ-VĂN-TRẦN-THANH-GIAO (22-3 HB9)

http://hoinhavanvietnam.vn/News.Asp?Cat=28&SCat=&Id=1169   (23-3 HB9)

http://tranthanhgiao.com/index.php?option=com_content&task=view&id=219&Itemid=22

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai23   

 

► 4. “Những ngọn lửa xanh”, niềm hi vọng từ nỗi đau thế sự (tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Khắc Phê) (20 – 25-03 HB9)

http://xuanduc.vn/baiviet.aspx?id=793&nhom=6

http://www.phongdiep.net/default.asp?action=article&ID=6882

http://trannhuong.com/news_detail/1186/“NHỮNG-NGỌN-LỬA-XANH”-NIỀM-HI-VỌNG-TỪ-NỖI-ĐAU-THẾ-SỰ

http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/txa_nhungngonluaxanh-nguyenkhacphe.pdf

http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/txa_best-2-datraodoi-nhungngonluaxan.pdf  (20-3 – 25-3 HB9 (2009)  

Bản 2 (20 – 25-03 HB9):

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai24  

 

► 5. Cái nhìn về người nông dân từ chiến tranh đến hậu chiến, ở “Bến đò xưa lặng lẽ” (tiểu thuyết của nhà văn Xuân Đức) (27 – 31-03 HB9)

http://www.phongdiep.net/default.asp?action=article&ID=6933

http://trannhuong.com/news_detail/1221/CÁI-NHÌN-VỀ-NGƯỜI-NÔNG-DÂN-TỪ-CHIẾN-TRANH-ĐẾN-HẬU-CHIẾNỞ-“BẾN-ĐÒ-XƯA-LẶNG-LẼ

http://xuanduc.vn/baiviet.aspx?id=801&nhom=6 (05-4 HB9)

http://hoinhavanvietnam.vn/News.Asp?Cat=&SCat=35&Id=1208  

http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/txa_bendoxualangle-xuanduc.pdf

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai25  

 

► 6a. Ấn tượng đậm nhất về một nửa cõi tình thơ (thơ tình Lâm Thị Mỹ Dạ), phần 1:

http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/txa_doctho-lamthimyda_21-6hb9.pdf  (25-6 HB9)

http://hoinhavanvietnam.vn/News.Asp?Cat=&SCat=35&Id=1468  

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-4/bai3  

 

► 6b. Nửa cõi tình thơ còn lại: cô đơn, đơn độc và những biến thái hư ảo (thơ tình Lâm Thị Mỹ Dạ), phần 2 (23-6 HB9):

http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/txa_bai-2_doctho-lamthimyda_23-6hb9.pdf

http://www.phongdiep.net/default.asp?action=article&ID=7684

http://hoinhavanvietnam.vn/News.Asp?cat=&scat=35&id=1494

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-4/bai4  

 

► 7. Thơ Trịnh Bửu Hoài, dòng suối trong trẻo trên sườn núi của vùng đất phù sa  (27 & 28-8 HB9):

http://www.vannghesongcuulong.org.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=5576

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-4/bai5

 

► 8. Trần Dzạ Lữ & thơ của một đời lận đận   (30-8 HB9):

http://xuanduc.vn/baiviet.aspx?id=899&nhom=6

http://trannhuong.com/news_detail/2442/TRẦN-DZẠ-LỮ-VÀ-THƠ-CỦA-MỘT-ĐỜI-LẬN-ĐẬN

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-4/bai6

 

► 9. Quê nhà, kỉ niệm & con-người-bên-trong Hà Nguyên Dũng  (02-9 HB9):

http://www.phongdiep.net/default.asp?action=article&ID=8323

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-4/bai7   

 

► 10a. Inrasara làm sáng tên năm đóa hoa champa của riêng anh (phần 1)  (08-9 HB9)

http://www.phongdiep.net/default.asp?action=article&ID=8402

http://inrasara.com/?p=1755

http://hoinhavanvietnam.vn/News.asp?cat=33&scat=&id=1802   (trọn bài, cả 2 phần)

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-4/bai8 

 

► 10b. Inrasara làm sáng tên năm đóa hoa champa của riêng anh (phần 2)  (09-9 HB9)

http://www.phongdiep.net/default.asp?action=article&ID=8403

http://inrasara.com/?p=1757

http://hoinhavanvietnam.vn/News.asp?cat=33&scat=&id=1802   (trọn bài, cả 2 phần)

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-4/bai9

 

► 11a. Thơ Thái Thăng Long - con đường và hoài niệm (phần 1) (05-10 HB9):

http://trannhuong.com/news_detail/2772/THƠ-THÁI-THĂNG-LONG-–-CON-ĐƯỜNG-VÀ-HOÀI-NIỆM

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-4/bai12    

http://www.phongdiep.net/default.asp?action=article&ID=8613 

http://xuanduc.vn/baiviet.aspx?id=917&nhom=6

 

► 11b. Thơ Thái Thăng Long - con đường và hoài niệm (phần 2) (08-10 HB9):  

 http://trannhuong.com/news_detail/2772/THƠ-THÁI-THĂNG-LONG-–-CON-ĐƯỜNG-VÀ-HOÀI-NIỆM     

http://www.phongdiep.net/default.asp?action=article&ID=8626 

http://xuanduc.vn/baiviet.aspx?id=918&nhom=6

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-4/bai13   

 

II. Viết ngắn, điểm sách:

 

► 1. Đọc "Đi dưới mưa hồng" của Nhật Chiêu (25-6 HB7):

http://www.vannghesongcuulong.org/vietnamese/vanhoc_tacpham.asp?TPID=6534&LOAIID=28&LOAIREF=1&TGID=1343 (27.6.2007)

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai11  

http://tranxuanan.writer.2.googlepages.com/ddmh-nhatchieu_txa-doc.htm

 

► 2. Sự “khúc xạ” từ đời thật đến hình tượng văn chương (trả lời người đọc) (09-9 HB7):

http://txawriter.wordpress.com/2007/09/09/doi-that-va-hinh-tuong-van-chuong/

http://tranxuanan.writer.2.googlepages.com/tra-loi-nguoi-doc-4_txawriterwordpre.htm

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai16  

 

► 3. Trước cây hoa mai áp Tết, cảm thông Cao Bá Quát (tuỳ bút ngắn) (7 : 23' & 13 : 57', 04-02 HB8):  

http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/cam-thong-cao-ba-quat_txa.htm

http://www.giaodiem.com.vn/us-2008/208/2_08txa_b2.htm

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai27    

 

► 4. Đọc lại những khoảnh khắc tâm linh trước thềm năm mới  (08-02 HB8):

http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/tam-linh_tet-mau-ti_txa.htm   

http://www.giaodiem.com.vn/us-2008/208/2_08txa_b1.htm

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai28   

 

► 5. Khảo chứng nội dung văn bản một thi tập bị công bố muộn (6. 30 & 31-04 HB8): 

http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/khao-chung-noidung-vanban-thitapnvt.htm

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai8

 

► 6. Nghĩ ngợi đôi điều nhân đọc thơ của một nghệ sĩ sáo trúc: Bảo Cường  (15-02 HB8):

http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/txa_doc-tho-bao-cuong.pdf

http://www.vannghesongcuulong.org/vietnamese/vanhoc_tacpham.asp?TPID=7423&LOAIID=28&TGID=1343

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai30  

 

► 7. Gặp lại bài thơ "Tháp nắng" trong thư viện (mạn phép bình lại, khác với nhà thơ Huy Trâm):

http://chimviet.free.fr/36/TXA_thapnang.htm   

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-4/bai10    

 

► 8. Khơi trong dăm ngọn nguồn văn học quá khứ (đọc luận văn tiến sĩ tân khoa Trần Hoài Anh) (26-9 HB9):

http://trannhuong.com/news_detail/2680/KHƠI-TRONG-DĂM-NGỌN-NGUỒN-VĂN-HỌC-QUÁ-KHỨ

http://chimviet.free.fr/36/TXA_vanhoctranhoaianh5475.htm

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-4/bai11 

 

► 9. Đọc truyện ngắn “Ngao du” của Nguyễn Quí Đức (9:52’, 22-04 HB7):

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b32-doc-nqduc.htm  

http://docs.google.com/View?docid=dc9fgpkh_116g3cg5r  (03-01 HB7)

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai33  

 

► 10. Đọc tập thơ “Ánh mắt tươi” của nhà thơ Nguyễn Hoa

http://tranxuanan.writer.2.googlepages.com/luanvethoichungta_b32-doc-nhoa.htm (28-4 HB7)

http://tranxuanan-giaoluu-nnct-nguyenhoa.blogspot.com/ (27-02 HB6)  

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai34 

 

► 11. Phụ lục: Trần Xuân An, tiểu sử và chùm thơ tự chọn (Web. HNV.VN.)

http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/lilich-trichngangHB09.htm

http://hoinhavanvietnam.vn/News.asp?cat=36&scat=&id=1622

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/thong-bao-cap-nhat/trang-18/lilich-trichnganghb09

 

29-11 HB9

 
 
 
_________________________________
  
Trần Xuân An
 
Tập tiểu luận 3 & các bài khác 
(mới viết)
 
  Links mới ở Google Sites
 (chưa tổ chức lại thành sách)
 
(cũng có thể xem và sử dụng đường nối kết - các nhan đề đã được link-hóa -, ở cuối trang)
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
(còn tiếp)
 
 
_________________________________________
 
 
 
Nếu hệ thống link với tên miền www.tranxuanan-writer.net bên trên bị trở ngại, vui lòng sử dụng hệ thống link dưới đây:
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 

 http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-4/bai10   Mới! 

 
 
 
 
 
 
 
 
(còn tiếp)
 
Tất cả các bài viết trong trang này đều đã được đăng tải trên các báo, tạp chí, trang thông tin điện tử

và trên điểm mạng toàn cầu cá nhân của các nhà văn, nhà thơ quen biết khác.

Dưới đây, tôi chỉ liệt kê một số links. 

Để biết đầy đủ các links, xin xem ở những trang bài mới - sách mới - tin mới liên quan, trên website này.

_________________________________________________
 
 
 
 
1. Trần Xuân An --  Từ chân lí, sự thật lịch sử và tiêu chí nhận định: Có nên tôn vinh những nhân vật lịch sử đầu hàng, thỏa hiệp
 
(Phan Thanh Giản, Vũ Trọng Bình, Hoàng Tá Viêm, Hàm Nghi, Duy Tân)? -- Ý kiến ngắn:
 
 
 

http://trannhuong.com/news_detail/1487/CÓ-NÊN-TÔN-VINH-NHỮNG-NHÂN-VẬT-LỊCH-SỬ-ĐẦU-HÀNG-THỎA-HIỆP

PHẢN HỒI: 12-05 HB9...:

http://txawriter.wordpress.com/2009/05/12/dauhang-thoahiep/  

 
 
 
2. Trần Xuân An --  Giải thích một số điểm cho Lê Tiến Công:
 

http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/txa_giaithich-cho-letiencong_15-6hb9.pdf 

 

 

http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/txa_giaithich-cho-letiencong.htm 

 
 
Cập nhật (22-8 HB9): Bài phản hồi của Trần Xuân An đã đăng trên Tạp chí HUẾ XƯA & NAY số 94 (tháng 7 & tháng 8 2009):
 
 
Phụ đính 1: Lê Tiến Công -- Có hay không "sở hữu trí tuệ" trong nghiên cứu Nguyễn Văn Tường
 
(những tranh luận tư liệu về Nguyễn Văn Tường):
 
 
 
Phụ đính 2: Links tranh luận với Nguyễn Hoàn:
 
 
 
 
3. Trần Xuân An --  Ấn tượng đậm nét nhất về nửa cõi tình thơ (thơ tình Lâm Thị Mỹ Dạ):
 
 
 
 
 
 
4. Trần Xuân An --  Nửa cõi tình thơ còn lại: cô đơn, đơn độc và những biến thái hư ảo (trong thơ tình Lâm Thị Mỹ Dạ):
 
 
 

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-4/bai4   Link mới! (Google Sites)

 
5. Trần Xuân An --  Thơ Trịnh Bửu Hoài, dòng suối trong trẻo trên sườn núi của vùng đất phù sa ( đang gửi đăng trên các báo, tạp chí in giấy & điện tử  Mới! )
 
 
 
 
 
6. Trần Xuân An --  Trần Dzạ Lữ & thơ của một đời lận đận  ( đang gửi đăng trên các báo, tạp chí in giấy & điện tử  Mới! )
 
 
 
 
 
 
7. Trần Xuân An --  Quê nhà, kỉ niệm & con-người-bên-trong Hà Nguyên Dũng ( đang gửi đăng trên các báo, tạp chí in giấy & điện tử Mới! ):
 
 
 
 
 
8. Trần Xuân An -- Inrasara làm sáng tên năm đóa hoa champa của riêng anh: 1 & 2... (phần 1)  ( đang gửi đăng trên các báo, tạp chí in giấy & điện tử Mới! ):
 
 
 
 
 
 
 
9. Trần Xuân An -- Inrasara làm sáng tên năm đóa hoa champa của riêng anh: 3, 4 & 5 (phần 2)  ( đang gửi đăng trên các báo, tạp chí in giấy & điện tử Mới! ):
 
 
 
 
 
 
 
10. Trần Xuân An -- Gặp lại bài thơ "Tháp nắng" trong thư viện (mạn phép bình lại, khác với nhà thơ Huy Trâm trong cuốn "Những hàng châu ngọc trong thi ca hiện đại (1933-1963)", Nxb. Sáng, S.- 1969, 225 tr., kể cả 2 tr. đính chính) -- Bài viết đang được gửi đăng trên các điểm mạng / trang thông tin, các báo, tạp chí in giấy & điện tử  Mới nhất!  
 
 
 
 
 
11. Trần Xuân An -- Khơi trong dăm ngọn nguồn văn học quá khứ (đọc luận văn tiến sĩ tân khoa Trần Hoài Anh) -- 26-9 HB9:
 
 
 
 
 
 
12. Trần Xuân An -- Thơ Thái Thăng Long - con đường và hoài niệm (phần 1) -- 05-10 HB9:
 
 
 
 
 
 
 
13. Trần Xuân An -- Thơ Thái Thăng Long - con đường và hoài niệm (phần 2) -- 08-10 HB9
 
 
 
 
 
 
 
14. Trần Xuân An -- Tập truyện mới của Võ Nguyên như ngọn gió lành?  --  12 & 13-10 HB9:
 
 
 
 
 
 
15. Trần Xuân An -- Kết nạp hội viên mới, lộ trình dân chủ - công khai nên chăng cần hoàn thiện thêm -- 23-10 HB9:
 
 
 
 
 
18. Trần Xuân An -- Thêm hai ý kiến nhỏ sau khi đọc bài báo của ông Phạm Thành Chung -- 13-11 HB9
 
 
 
 
(còn tiếp)

_______________________________

 
Ghi chú
 
Cũng như hầu hết các bài trong 3 tập tiểu luận và các bài khác được viết theo những thể tài khác nhau (các cuốn sách chưa hoàn chỉnh, mang số 22, 23, 24 trong danh mục tác phẩm của TXA.), tập 4 (số 25) này chỉ là tập hợp tạm thời, căn cứ theo thứ tự thời điểm viết -- bài viết trước, đặt ở vị trí trước bài viết sau. 
 
Cả 4 tập hợp tạm thời này, tôi sẽ chọn lọc, sắp xếp lại theo đề tài, chủ đề và thể loại, để trở thành các đầu sách đúng nghĩa.
 
Trân trọng,
 
Trần Xuân An
06 & 23 tháng 7 HB9 (2009)
 
 
Trang con (18): a. Bài 1-Tl.4 - Trần Xuân An -- Có nên tôn vinh những nhân vật lịch sử đầu hàng, thỏa hiệp b. Bài 2-Tl.4 - Trần Xuân An - Giải thích một số điểm cho Lê Tiến Công c. Bài 3-Tl.4 - Trần Xuân An - Ấn tượng đậm nhất về một nửa cõi tình thơ Lâm Thị Mỹ Dạ d. Bài 4-Tl.4 - Trần Xuân An - Nửa cõi tình thơ còn lại: cô đơn, đơn độc và những biến thái hư ảo (trong thơ tình Lâm Thị Mỹ Dạ) e. Bài 5-Tl.4 -Trần Xuân An - Thơ Trịnh Bửu Hoài, dòng suối trong trẻo trên sườn núi của vùng đất phù sa f. Bài 6-Tl.4 - Trần Xuân An - Trần Dzạ Lữ & thơ của một đời lận đận g. Bài 7-Tl.4 - Trần Xuân An - Quê nhà, kỉ niệm & con-người-bên-trong Hà Nguyên Dũng h. Bài 8-Tl.4 - Trần Xuân An -- Inrasara làm sáng tên năm đóa hoa champa của riêng anh: 1 & 2... (phần 1) i. Bài 9-Tl.4 - Trần Xuân An -- Inrasara làm sáng tên năm đóa hoa champa của riêng anh: 3, 4 & 5 (phần 2) j. Bài 10-Tl.4 - Trần Xuân An -- Gặp lại bài thơ "Tháp nắng" trong thư viện (bình khác với Huy Trâm) k. Bài 11-Tl.4 - Trần Xuân An -- Khơi trong dăm ngọn nguồn văn học quá khứ (đọc luận văn tiến sĩ tân khoa Trần Hoài Anh) l. Bài 12-Tl.4 - Trần Xuân An -- Thơ Thái Thăng Long - con đường và hoài niệm (phần 1) m. Bài 13-Tl.4 - Trần Xuân An -- Thơ Thái Thăng Long - con đường và hoài niệm (phần 2) n. Bài 14-Tl.4 - Trần Xuân An -- Tập truyện mới của Võ Nguyên như ngọn gió lành? o. Bài 15-Tl.4 - Trần Xuân An -- Kết nạp hội viên mới, lộ trình dân chủ - công khai nên chăng cần hoàn thiện thêm p. Bài 16-Tl.4 - Trần Xuân An -- Tại sao nhiều tác giả muốn vào hội nhà văn? q. Bài 17-Tl.4 - Trần Xuân An -- Góp thêm lời bàn luận: Chuẩn và quyền vào hội nhà văn r. Bài 18-Tl.4 - Trần Xuân An -- Thêm hai ý kiến nhỏ sau khi đọc bài báo của ông Phạm Thành Chung
Comments