b.b. Phụ đính của bài 2-Tl.4 - Links tranh luận với Nguyễn Hoàn

Mục đích chính của tôi trong việc tranh luận với nhà báo Nguyễn Hoàn là nhằm xác định tư liệu chuẩn cứ với nhãn quan độc lập, tự do và khoa học hiện nay trong việc nghiên cứu về nhân vật lịch sử Nguyễn Văn Tường (1824-1886); đồng thời, cũng để yêu cầu Nguyễn Hoàn phải có chút công tâm tối thiểu cái nhìn toàn cục sơ đẳng của người cầm bút về tiến trình của sự kiện minh oan cho nhân vật lịch sử Nguyễn Văn Tường.

 

 

Tháng giêng -- tháng Tư HB9 (2009)

 

LINKS CUỘC TRANH LUẬN BẤT ĐẮC DĨ

VỚI NHÀ BÁO NGUYỄN HOÀN:

 

1. Bài 1: Trần Xuân An: “SỰ CÔNG TÂM TỐI THIỂU CẦN CÓ KHI CẦM BÚT”: Dạng PDF

 

http://hoinhavanvietnam.vn/News.asp?cat=13&scat=&id=897  

http://www.phongdiep.net/default.asp?action=article&ID=6485  

http://xuanduc.vn/baiviet.aspx?id=733&nhom=6     
 

2. Bài 2: Trần Xuân An: “NGHĨ VỀ CÁCH BIỆN GIẢI, NHỮNG NGỘ NHẬN VÀ MỘT Ý HƯỚNG TỐT CHO KHU DI TÍCH TÂN SỞ”: Dạng PDF

 

http://hoinhavanvietnam.vn/News.asp?cat=&scat=36&id=1055 

http://nhavan.vn/article/BantronVN/887/   

http://www.phongdiep.net/default.asp?action=article&ID=6585 

http://xuanduc.vn/baiviet.aspx?id=747&nhom=6 

 

3. Bài 3: Trần Xuân An: “GIẢI THÍCH MỘT SỐ ĐIỂM TRONG BÀI VIẾT CỦA NGUYỄN HOÀN”: Dạng PDF 1 --  Dạng PDF 2

 

http://www.phongdiep.net/default.asp?action=article&ID=6953 

 

4. Bài 4: Trần Xuân An: “ĐỂ KHỎI BỊ NGUYỄN HOÀN LỪA DỐI BẰNG NGỤY BIỆN, XẢO NGÔN”: Dạng PDF

 

http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/txa_giaithich-sunguybien-nguyenhoan.htm 

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai27  (Google Sites)

 

 

 

Links các bài viết của Nguyễn Hoàn và của Trần Xuân An

(Trang 21 "Bài mới - Sách mới - Tin tức mới" -- WegTgTXA.:

phần nào thể hiện quãng thời gian diễn ra cuộc tranh luận; có các bài trên ở dạng PDF):

 

 

1

. Bài 1: NGUYỄN HOÀN: Nghĩ từ chuyện giải oan cho Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường --- Xem bài Trần Xuân An đối thoại với Nguyễn Hoàn: SỰ CÔNG TÂM TỐI THIỂU CẦN CÓ KHI CẦM BÚT

 

http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?TabID=84&modid=388&ItemID=3931

http://www.vanchuongviet.org/vietnamese/vanhoc_tacpham.asp?TPID=9441&LOAIID=3&TGID=1586

http://hoinhavanvietnam.vn/News.Asp?Cat=13&SCat=&Id=896

http://xuanduc.vn/baiviet.aspx?id=733&nhom=6

http://www.phongdiep.net/default.asp?action=article&ID=6242

http://nhavan.vn/article/Butkyphongsu/763/

 

2. Bài 2: NGUYỄN HOÀN: Công tâm hay đề cao mình nhất và phủ nhận sạch trơn người khác? --- Xem bài Trần Xuân An đối thoại với Nguyễn Hoàn: NGHĨ VỀ CÁCH BIỆN GIẢI, NHỮNG NGỘ NHẬN CỦA NHÀ BÁO NGUYỄN HOÀN VÀ VỀ MỘT Ý HƯỚNG TỐT CHO KHU DI TÍCH TÂN SỞ

 

http://nhavan.vn/article/BantronVN/891/

http://hoinhavanvietnam.vn/News.asp?cat=&scat=36&id=957

http://www.phongdiep.net/default.asp?action=article&ID=6572

http://xuanduc.vn/baiviet.aspx?id=746&nhom=6

 

3.

Bài 3: NGUYỄN HOÀN: Xin đừng “tranh công” mà hãy nghĩ chuyện “hậu” giải oan cho Nguyễn Văn Tường --- Xem bài Trần Xuân An đối thoại với Nguyễn Hoàn: GIẢI THÍCH MỘT SỐ ĐIỂM TRONG BÀI VIẾT CỦA NGUYỄN HOÀN

 

http://www.phongdiep.net/default.asp?action=article&ID=6904

 

4.

Bài 4: NGUYỄN HOÀN: Thông tin thêm sau loạt bài viết về Nguyễn Văn Tường --- Xem bài Trần Xuân An đối thoại với Nguyễn Hoàn: ĐỂ KHỎI BỊ NGUYỄN HOÀN LỪA DỐI BẰNG NGỤY BIỆN, XẢO NGÔN

 

http://www.phongdiep.net/default.asp?action=article&ID=6985

 

Lưu 4 bài của Nguyễn Hoàn ở dạng PDF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khung  này được lập để tiện theo dõi, theo yêu cầu của người đọc.

________________________________

"Tôi biết tôi đã và đang gặp sự công kích từ phía những kẻ xấu, phía bộ phận “tả đạo” trong Thiên Chúa giáo (tôi không vơ đũa cả nắm) hiện đang tồn tại, ở trong nước hay ở hải ngoại. Những kẻ này thực sự chỉ muốn tôi phủ nhận bốn đầu sách đã xuất bản chính thức và những bài viết của tôi về đề tài này từ 2005 đến nay bằng cách gây rối, gây nhiễu, li gián hoặc chí ít là để răn đe nhằm ngăn cản tôi và những người khác muốn trung thực trong lĩnh vực sử học cận đại, nửa sau thế kỉ mười chín (XIX)... Xem dăm bảy lời bàn ngắn (comments) ở mục phản hồi trên các websites thì rõ".

Trích từ: http://hoinhavanvietnam.vn/News.asp?cat=&scat=36&id=1055

 
 

 

 

hidden hit counter

 

Google page creator /  host

 

http://tranxuanan.writer.googlepages.com

 

GOOGLE BLOGGER, DOTSTER, WORDPRESS, MSN. & YAHOO ...  /  HOST, SEARCH & CACHE  


 

    lên đầu trang (top page)   

 

Comments