A.(1). Links đoàn kết 1

  Links mới ở Google Sites:

(cũng có thể xem và sử dụng links, ở cuối trang)

Xem Tất cả  

______________________________________

 

THÔNG TIN - GIAO LƯU - ĐOÀN KẾT

(trang 1) 

Các trang thuộc mục này:

Trang 1 | Trang 2 | Trang 3| Trang 4...

 

 

NHỮNG DANH SÁCH RỜI

VỀ CÁC NHÀ HOẠT ĐỘNG VĂN HỌC NGHỆ THUẬT, NGHIÊN CỨU

TRONG & NGOÀI NƯỚC

linkdoanket

 

 

Các tác giả tự giữ bản quyền tác phẩm của mình

(Every author's copyrights)

 

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/Danhsach_cacnhasangtac_nghiencuu.htm

&

http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/Danhsach-2_cacnhasangtac_nghiencuu.htm

 

SƯU HỢP TUYỂN TẬP VĂN - THƠ - LUẬN

CỦA NHỮNG NGƯỜI CÙNG THỜI (đình hoãn):

 

http://www.tranxuanan-trangcnncthoi.blogspot.com/

 

G I A O  L Ư U
-- Gửi tác phẩm để cùng nhau đọc --

 

 

1

-- Tác phẩm của tác giả nào chỉ phản ánh quan điểm của tác giả ấy và không nhất thiết cùng quan điểm với người phụ trách web -- "Hồn ai nấy giữ" -- Mọi nhận định đều chịu sự thẩm định lại của thời gian và tuỳ vào giá trị đích thực của tác phẩm -- Người viết có bản lĩnh không hề sợ thời gian -- Xua tan mọi âm mưu chia rẽ, li gián, cục bộ và niềm âu lo liên lụy -- Gìn giữ tình nghĩa trong giao lưu, đoàn kết -- 

 

2

Với nhãn quan văn học sử, trông mong những tiếng nói văn chương, học thuật trung thực, chân thành, dũng cảm của những người có quê quán bên này Vĩ tuyến 17, vì đó là những tiếng nói có giá trị đặc biệt cho hiện tại và trong tương lai, những tiếng nói của vài thế hệ không thể tìm thấy trước và sau giai đoạn chiến tranh -- hậu chiến này. Sự câm nín vì bị uy hiếp hôm nay sẽ để lại một khoảng trống văn học sử vĩnh viễn không thể bù đắp. Trong ngữ cảnh này, xin hiểu văn học sử với cái nhìn về diện và điểm: về một trào lưu, khuynh hướng chung của vài thế hệ ở một miền đất chung trong một bối cảnh chung nhất định, và chắc hẳn sẽ có ít ra là dăm ba tác giả tiêu biểu, xuất sắc nhất; nhưng cũng có nguy cơ về một khoảng trống văn học sử Miền Nam hậu chiến bởi sự  toàn trị, chuyên chính trong văn học với sự sai lầm kéo dài cộng với sự lũng đoạn từ các thế lực đen tối hãnh tiến (sáng tác, báo chí, xuất bản, kết nạp hội viên trong sự kìm kẹp, đè ém hoặc chỉ huy chệch hướng  -- đánh lạc hướng), trong khi chúng ta đều đồng thuận rằng, "văn học nghệ thuật là tấm gương phản ánh hiện thực", gồm cả lịch sử thực dân, tả đạo Thiên Chúa, đế quốc, bành trướng, suốt 131 năm (1858 - 1989)... 

 

Người cầm bút bản lĩnh, từ thuở xưa đến mai sau, không nên dựa dẫm vào ý kiến của nhà lãnh đạo chính trị đương quyền, nhưng ở nước ta, chúng ta cũng rất cần tham khảo và góp ý về phương diện văn chương, học thuật -- lĩnh vực của chúng ta:

 

Đảng Cộng sản Việt Nam chấp nhận lắng nghe ý kiến phê phán gay gắt

 

Một cuộc phỏng vấn đề cập đến vấn nạn nhức nhối của người cầm bút

 

( Có thể xem trên trang diễn đàn BBCVietnamese ngày 16-5 HB7 )

 

Và vui lòng xem lại:

 

Những vấn nạn văn sử triết ... và những dấu hỏi bức thiết ... sau ngày thống nhất đất nước

 

( Tạp chí điện tử Giao Điểm, 10 HB5 [2005] )

 

 

3

Đây cũng là nơi giao lưu của những tác phẩm nghiên cứu sử học, triết học và các lĩnh vực nghiên cứu khoa học xã hội khác.

 

TXA.

7 & 10-5 HB7 (2007)

13, 17 & 19-5 HB7

 

http://tranxuanan-sht-nnct-giaoluu.blogspot.com/

& trang này (trên host mới: Google Page Creator)

  

 

1. BÍCH NGÂN -- Ngày mới nhẹ nhàng (tạp bút) -- 01-02 HB7: http://tranxuanan-giaoluu-nnct-bichngan.blogspot.com

 
2. VÕ NGUYÊN -- Thương (truyện ngắn) -- 01-02 HB7:
http://tranxuanan-giaoluu-nnct-vonguyen.blogspot.com
 
3. NGUYỄN ĐẮC XUÂN -- Đi tìm lăng mộ vua Quang Trung -- 15-02 HB7 (Trần Xuân An

-- Đọc, cảm nhận tản mạn và ngoài lề về cuốn sách của nnc. NĐX.): http://tranxuanan-giaoluu-nnct-nguyendacxuan.blogspot.com

 
4. LÊ TIẾN CÔNG -- a. Tổ chức và hoạt động phòng thủ vùng biển miền Trung, 1802 - 1858

(luận văn thạc sĩ, HB6 [2006]) ; b. "Một thời thơ" (tập thơ) -- 18-02 HB7: http://tranxuanan-giaoluu-nnct-letiencong.blogspot.com

 
5. SONG VINH - Chuyển mùa -- LÊ HƯNG TIẾN - Chùm thơ từ Ninh Thuận -- LÊ THỊ HUỆ -

Qua Đèo Ngang ớ "Đang Nghèo" -- 20-02 HB7: http://tranxuanan-giaoluu-nnct-sv-lht-lth.blogspot.com

 
6. HỒ CHÍ BỬU -- VÕ VĂN LUYẾN -- TRẦN NGỌC TRÁC  --  

Những chùm thơ, bài thơ từ Tây Ninh, Quảng Trị & từ Đà Lạt -- 24-02 HB7: http://tranxuanan-giaoluu-nnct-hcb-vvl-tnt.blogspot.com

 
7. NGUYỄN HOA -- Thơ từ Hà Nội: Ánh mắt tươi -- 25-02 HB7:
http://tranxuanan-giaoluu-nnct-nguyenhoa.blogspot.com
 
8. TRỊNH BỬU HOÀI -- NGUYỄN VÂN THIÊN -- Thơ từ An Giang & thơ tại TP.HCM. -- 25-02 HB7:
http://tranxuanan-giaoluu-nnct-tbh-nvthien.blogspot.com
 
9. HỒ CHÍ BỬU -- Chùm thơ từ Tây Ninh: trong tập "Xuống núi" -- 27-02 HB7:
Chùm thơ thứ hai của Hồ Chí Bửu (xem đề mục 6)

 

10. HOÀNG TRẦN (Trần Hoàng) -- Chùm thơ Tp. Hồ Chí Minh -- 23-3 HB7:

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/tho_hoangtran.htm

11. DUNG THỊ VÂN -- Chùm thơ Đức Trọng, Lâm Đồng -- 15-4 HB7:

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/dungthivan_tho.htm

12. HÀ THÚC HOAN  --  Làm văn nghị luận, lý thuyết & thực hành, Nxb. Thuận Hoá, 

Cty Văn hoá Phương Nam phối hợp thực hiện, 2007 -- 15-4 HB7:

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/hathuchoan_lamvan-lt-th.htm

13. HỒ CHÍ BỬU - KHALY CHÀM - NGÔ HỮU ĐOÀN - NGỌC THUỲ GIANG - TRẦN NGỌC HƯỞNG -

DƯƠNG ĐỨC KHÁNH - THÁI THANH NGUYÊN - TRƯƠNG TRỌNG NGHĨA - TRIỆU NGUYÊN PHONG -

TRẦN ANH TÀI - MẶC PHƯƠNG TỬ - THANH TRẮC NGUYỄN VĂN --

Phù sa của gió -- tập thơ in chung của 12 tác giả, do Trần Ngọc Hưởng tuyển chọn,

Nxb. Văn Nghệ TP. HCM., 4-2007 -- 25-4 HB7:

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/phusacuagio_tho_12tacgia.htm

14. NHIỀU TÁC GIẢ -- Sài Gòn thơ -- tập thơ tự chọn của 158 nhà thơ,

nhà văn thuộc Hội Nhà văn TP.HCM., do Hội Nhà văn TP. HCM.

& Nxb. Văn Học liên kết ấn hành, 2-2007 -- 06-5 HB7:

http://tranxuanan.writer.2.googlepages.com/saigontho_158.htm

15. TRẦN HỮU DŨNG  --  Lá thông non và trăng, em, sương mù  

--  tập thơ, Hội Nhà văn TP.HCM. và Nxb. Hội Nhà văn liên kết ấn hành, 2005 -- 06-5 HB7:

http://tranxuanan.writer.2.googlepages.com/lathong_tranhuudung.htm

16. TRƯƠNG TRỌNG NGHĨA -- Chùm thơ của tác giả "Những mảnh ghép không lô-gic" -- 24-5 HB7:  

http://tranxuanan.writer.2.googlepages.com/truongtrongnghia_tho.htm

17. NGUYỄN THỊ BÍCH NGA (tác giả và dịch giả)  -- 

Sáng tác: Những đoạn văn & chùm truyện ngắn thiếu nhi  -- 

(& Vài dòng "ngẫm nghĩ" khi đọc truyện Nguyễn Thị Bích Nga -- TXA.) -- 03-6 HB7:

http://tranxuanan.writer.2.googlepages.com/nguyenthibichnga.htm

18. HOÀNG PHỦ NGỌC TƯỜNG  -- 

Đọc Nguyễn Hoàn qua tập kí "Mai sau dù có bao giờ", Nxb. Thuận Hoá,  2007 -- 06-6 HB7:

http://tranxuanan.writer.2.googlepages.com/hoangpntuong_nguyenhoan.htm

19. NGUYỄN BỘI NHIÊN -- Tích Tường, "Để người về hát đêm hồng" ---

VÕ VĂN LUYẾN --  Âm nhạc Trịnh Công Sơn với những tâm hồn đồng điệu --- 

NGUYỄN HOÀN -- Bắt gặp những ý niệm nghệ thuật của hoạ sĩ Lê Bá Đảng -- 06 & 11-6 HB7:

http://tranxuanan.writer.2.googlepages.com/ngbnhien-vvluyen-nghoan.htm

20. NGUYỄN HOÀN -- Mẹ Gio Linh - Mẹ Việt Nam (bút kí) -- 13-6 HB7:

http://tranxuanan.writer.2.googlepages.com/nghoan_megiolinh.htm

21. NHẬT CHIÊU -- Đi dưới mưa hồng (tập sách đối thoại văn học),

Nxb. Văn Nghệ TP.HCM., 6-2007 (Trần Xuân An -- bài đọc sách) -- 24-6 HB7

http://tranxuanan.writer.2.googlepages.com/ddmh-nhatchieu_txa-doc.htm

22. TÔN THẤT LAN -- Nhạc sĩ của sinh hoạt tập thể &

những giờ khắc trầm lắng phổ nhạc vào thơ -- 05-9 HB7  

http://tranxuanan.writer.2.googlepages.com/tonthatlan.htm

23. TRẦN HỮU DŨNG -- Chùm thơ mới viết (07-9 HB7)

http://tranxuanan.writer.2.googlepages.com/tho_tranhuudung.htm

24. Web HÀN VŨ HÙNG:

MỤC ĐẶC BIỆT:

Tưởng tiếc Hàn Vũ Hùng:

 

 

Web Nhà văn Hàn Vũ Hùng

http://hanvuhungweb.googlepages.com    

http://hanvuhungweb.googlepages.com/home

(12-10 HB7)

25. TRẦN HỮU DŨNG -- Tập thơ mới: Ảo & thật mặt người (01-11 HB7)

http://tranxuanan.writer.2.googlepages.com/tranhuudung_aothatmatnguoi.htm

26. NGUYỄN ĐẮC XUÂN - Sách mới xuất bản: Đi tìm dấu tích cung điện Đan Dương

- sơn lăng của vua Quang Trung (tác giả tự giới thiệu) (06-10 HB7)

http://tranxuanan.writer.2.googlepages.com/nguyendacxuan_sach-quangtrung.htm

 

                                                                                                 Trang 2 Giao lưu


 

QUẢNG BÁ WEBs

(miễn phí):

Ngàn webs của ngàn nhà

 

SƯU HỢP TUYỂN TẬP        WEB GIAO LƯU CNNCT.:

 

   new host        chỗ lưu mới   

http://tranxuanan.writer.2.googlepages.com/suuhoptuyen_trangnncthoi.htm

 

HÀN VŨ HÙNG - NGUYỄN BẠCH DƯƠNG - TRẦN DZẠ LỮ

- HÀ NGUYÊN DŨNG - THU NGUYỆT

   PHÙNG GIA LỘC - HÀN VŨ HÙNG - THU NGUYỆT - HÀN NGUYỆT - BÍCH NGÂN

- NGUYỄN QUÍ ĐỨC - TÔ HOÀI - TRẦN TRỌNG KIM - LÝ QUÍ CHUNG 

NGUYỄN VĂN HOÁ - NGUYỄN HỮU THỌ

 ___________________

 

 

Trở về trang chủ Website Tác giả Trần Xuân An

  

Trở về "Những trang trên 'Web Tác giả Trần Xuân An'"

&

Những bài viết về tác phẩm Trần Xuân An

 

hidden hit counter

 

Host: GOOGLE PAGE CREATOR

 

GOOGLE BLOGGER, DOTSTER, MSN. & YAHOO ...  /  HOST, SEARCH & CACHE  


 

    lên đầu trang (top page)   

 

  NGÀY BỔ SUNG ĐƯỢC GHI CỤ THỂ BẰNG MÀU MỰC TÍM & ĐỎ 

 

 

 

 

 

 

 

 

hidden hit counter

 

Host: GOOGLE PAGE CREATOR

 

GOOGLE BLOGGER, DOTSTER, MSN. & YAHOO ...  /  HOST, SEARCH & CACHE  


 

    lên đầu trang (top page)   

 

  NGÀY BỔ SUNG ĐƯỢC GHI CỤ THỂ BẰNG MÀU MỰC TÍM & ĐỎ 

 

Trang con (26): Xem Tất cả
Comments