u. Tiểu mục 21 - Giao lưu - Nhật Chiêu (bài của TXA.)

NHẬT CHIÊU -- Đi dưới mưa hồng (tập sách đối thoại văn học),

Nxb. Văn Nghệ TP.HCM., 6-2007 (Trần Xuân An -- bài đọc sách) -- 24-6 HB7

 
Đây là bài của Trần Xuân An, giới thiệu sách mới xuất bản (hồi năm 2007) của nhà văn Nhật Chiêu.
Xem ở địa chỉ:
 
Comments