c. Tiểu mục 3 - Giao lưu đoàn kết - Nguyễn Đắc Xuân (bài cảm nghĩ của TXA.)

Cảm nghĩ tản mạn, ngoài lề
sau khi đọc cuốn sách rút gọn

“ĐI TÌM LĂNG MỘ VUA QUANG TRUNG”
của nhà nghiên cứu sử học NGUYỄN ĐẮC XUÂN


Bài đọc sách của Trần Xuân An
 
 
 
 
 
 
Comments