C.(3). Lưu: Sưu hợp tuyển của nhiều tác giả trên WebTgTXA. (đã hoãn)

   Links mới ở Google Sites

cũng có thể xem và sử dụng links, ở cuối trang

 

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/giao-luu-doan-ket/luu-suuhoptuyen/tmuc2

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/giao-luu-doan-ket/luu-suuhoptuyen/b3

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/giao-luu-doan-ket/luu-suuhoptuyen/b4

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/giao-luu-doan-ket/luu-suuhoptuyen/tmuc7

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/giao-luu-doan-ket/luu-suuhoptuyen/tmuc9

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/giao-luu-doan-ket/luu-suuhoptuyen/tmuc10

 

 ______________________________________
 

   new host       lưu trữ mới  

 

 

 

WEB. TRAN XUAN AN'S WORKS (BOOKS)

 

Poet / writer & researcher

Twenty one published-books

(poem; novel; essay; research; critical contribution on history, literature...)

The HCM City Literature-writer Association member

 

 

                 authorS's copyright

      

 

 

TUYỂN TẬP

THƠ - VĂN - LUẬN

CỦA NHỮNG NGƯỜI CÙNG THỜI

 

(Mạn phép gộp vào với "Web Giao lưu của những người cùng thời",

không có sự cách biệt nào, ngoài sự định giá của người đọc & thời gian)

 

 SƯU HỢP TUYỂN TRÊN HOST GOOGLE PAGE CREATOR:

 

 

 

 Nhân tiện, xem thêm các bài thuộc mục khác:

 

 23-6 HB7

 

 

 

Dưới đây là nguyên trang trên host Google Blogger:

 

http://www.tranxuanan-trangcnncthoi.blogspot.com

 

http://c.1asphost.com/TrXuanAn/an/trangcnncthoi.htm

http://c.1asphost.com/TrXuanAn/an/trangcnncthoi/trangcnncthoi.htm

 

Hộp thư -- thể lệ sưu hợp tuyển & web. Giao lưu

đã chuyển sang link mới, từ ngày 01-02 HB7 (2007):

http://www.tranxuanan-sht-nnct-giaoluu.blogspot.com

Trang theo link cũ đã trở thành mục Đề xuất ý kiến:

http://www.tranxuanan-tuyentvlnncthoi.blogspot.com

 

 

 

Trần Xuân An

sưu tầm, tập hợp & tuyển chọn

 

 

 

Trang ngỏ

http://docs.google.com/View?docid=dc9fgpkh_100htbrk6

http://docs.google.com/View?docid=dc9fgpkh_100htbrk6

 

 

 

I. Thơ

1

Hàn Vũ Hùng  – tr. 1

http://docs.google.com/View?docid=dc9fgpkh_101gkvhs2

http://docs.google.com/View?docid=dc9fgpkh_101gkvhs2

 2, 3, 4

Nguyễn Bạch Dương, Trần Dzạ Lữ, Hà Nguyên Dũng – tr. 2

http://docs.google.com/View?docid=dc9fgpkh_104d5skhm

http://docs.google.com/View?docid=dc9fgpkh_104d5skhm

 5

Lê Đức Dục – tr. 3

http://docs.google.com/View?docid=dc9fgpkh_105cv9hrw

http://docs.google.com/View?docid=dc9fgpkh_105cv9hrw

 6

Thu Nguyệt – tr. 4

http://docs.google.com/View?docid=dc9fgpkh_108d392f9

http://docs.google.com/View?docid=dc9fgpkh_108d392f9

 

(còn tiếp) 

 

 

 

II. Văn

1, 2

Phùng Gia Lộc, Hàn Vũ Hùng – tr. 1

http://docs.google.com/View?docid=dc9fgpkh_102czkdvv

http://docs.google.com/View?docid=dc9fgpkh_102czkdvv

3

Thu Nguyệt – tr. 2

http://docs.google.com/View?docid=dc9fgpkh_106ckxqwk

http://docs.google.com/View?docid=dc9fgpkh_106ckxqwk

4

Hàn Nguyệt – tr. 3

http://docs.google.com/View?docid=dc9fgpkh_107ccd55q

http://docs.google.com/View?docid=dc9fgpkh_107ccd55q

5

Bích Ngân – tr. 4

http://docs.google.com/View?docid=dc9fgpkh_110hbk5q9

http://docs.google.com/View?docid=dc9fgpkh_110hbk5q9

6

Nguyễn Quí Đức -- tr. 5

http://docs.google.com/View?docid=dc9fgpkh_116g3cg5r

http://docs.google.com/View?docid=dc9fgpkh_116g3cg5r

7

Tô Hoài –  tr. 6

http://docs.google.com/View?docid=dc9fgpkh_118hh4fhn

http://docs.google.com/View?docid=dc9fgpkh_118hh4fhn

8

Trần Trọng Kim -- tr. 7

http://docs.google.com/View?docid=dc9fgpkh_117cm7ccz

http://docs.google.com/View?docid=dc9fgpkh_117cm7ccz

9

Lý Quí Chung -- tr. 8

http://docs.google.com/View?docid=dc9fgpkh_123g5f6hp

http://docs.google.com/View?docid=dc9fgpkh_123g5f6hp

 

(còn tiếp) 

 

 

 

III. Luận

1

Nguyễn Hữu Thọ – tr. 1

http://docs.google.com/View?docid=dc9fgpkh_103cndsqv

http://docs.google.com/View?docid=dc9fgpkh_103cndsqv

Nguyễn Văn Hoá – tr. 2

http://docs.google.com/View?docid=dc9fgpkh_111dd6gtr

http://docs.google.com/View?docid=dc9fgpkh_111dd6gtr

 

 

(còn tiếp)

 

19 12 HB6

23 12 HB6

27 02 HB7

TXA

 

 

    

 

   

 

 

 

 

19-12 HB6 (2006)

 

 

 

 

CÁC TÁC GIẢ CÙNG THỜI TỰ GIỮ BẢN QUYỀN

 

TRANG CHỦ WEB. TRẦN XUÂN AN

 

TRANG CHỦ WEB. Tác phẩm TRẦN XUÂN AN

 

_____________________

 

 

 

 

CHÂN THÀNH CẢM ƠN

Docs.Google.com / HOST / search,

1asphost.com / HOST

Yahoo, MSN. search

Domainhelp.com, Ask.com search

                                                                                       

 

google  /  host
 

 

lên đầu trang (top page)

 

 

________________________________________________________________________________________________

 

 

Trở về trang Giao lưu:

 

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/linkdoanket

 

 

Trở về trang bài mới - sách mới - tin tức mới:

 

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/baimoi-sachmoi-2

 

Trở về trang chủ "Web. Tác giả Trần Xuân An":

 

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/home

 

hidden hit counter

 

Google page creator /  host

 

GOOGLE BLOGGER, DOTSTER, MSN. & YAHOO ...  /  HOST, SEARCH & CACHE  


 

    lên đầu trang (top page)   

 06-6 HB7 (2007) = 21-4 Đinh hợi HB7

 

 

 

Trang con (15): a. Tiểu mục 1 - Sưu hợp tuyển của nhiều tác giả (đã hoãn) - Lời thưa b. Tiểu mục 2 - Sưu hợp tuyển của nhiều tác giả (đã hoãn): Tô Hoài - Đà Linh c. Tiểu mục 3 - Sưu hợp tuyển của nhiều tác giả (đã hoãn): Nguyễn Văn Hóa d. Tiểu mục 4 - Sưu hợp tuyển của nhiều tác giả (đã hoãn): Nguyễn Quí Đức e. Tiểu mục 5 - Sưu hợp tuyển của nhiều tác giả (đã hoãn): Lý Quí Chung f. Tiểu mục 6 - Sưu hợp tuyển của nhiều tác giả (đã hoãn): Trần Trọng Kim g. Tiểu mục 7 - Sưu hợp tuyển của nhiều tác giả (đã hoãn): Phùng Gia Lộc - Hàn Vũ Hùng h. Tiểu mục 8 - Sưu hợp tuyển của nhiều tác giả (đã hoãn): Nguyễn Hữu Thọ i. Tiểu mục 9 - Sưu hợp tuyển của nhiều tác giả (đã hoãn): Nguyễn Bạch Dương, Trần Dzạ Lữ, Hà Nguyên Dũng j. Tiểu mục 10 - Sưu hợp tuyển của nhiều tác giả (đã hoãn): Lê Đức Dục k. Tiểu mục 11 - Sưu hợp tuyển của nhiều tác giả (đã hoãn): Hàn Vũ Hùng l. Tiểu mục 12 - Sưu hợp tuyển của nhiều tác giả (đã hoãn): Hàn Nguyệt m. Tiểu mục 13 - Sưu hợp tuyển của nhiều tác giả (đã hoãn): Bích Ngân n. Tiểu mục 14 - Sưu hợp tuyển của nhiều tác giả (đã hoãn): Thu Nguyệt o. Tiểu mục 15 - Sưu hợp tuyển của nhiều tác giả (đã hoãn): Thu Nguyệt
Comments