Trần Xuân An - Bến Hải và lớp người trắng tóc (thơ)BẾN HẢI VÀ LỚP NGƯỜI TRẮNG TÓC

Trần Xuân An

 

nỗi niềm thật sử giữa đời

nung nấu thơ, kịp đọc rồi (muộn không?)

 

nghìn tư liệu đọng mỗi dòng

cũng là xương núi máu sông kết thành

 

bao trận bút vẫn nguyên lành

thơ cầu Ý Hệ, đâu đành bâng quơ!

 

lắng nghe muôn triệu ban thờ

núi sông hoà giải hai bờ Hiền Lương

 

trong tôi sâu nặng vết thương

sông tuyến giữa quê hương một thời

 

tay chưa cầm súng tôi ơi

ghi phấn trắng buổi đổi đời vẫn đau

 

xuyên ngàn sách sử xưa sau

kịp bao nhân chứng bạc đầu xem thơ.

 

T.X.A.

10:10 – 15:49, 24-11 HB14 (2014)Comments