Trần Xuân An - Đỏ chữ thập trăng liềm (thơ)
ĐỎ CHỮ THẬP TRĂNG LIỀM

Trần Xuân An

 

đâu rồi hồng chữ thập

đâu rồi đỏ trăng liềm

trắng lá cờ không nhiễm

giữa bắn giết, thù hiềm?

 

tên lửa phụt cùng sử

đại liên nổ cùng phim

mìn bom bùng với nhạc

thơ: lựu đạn? trái tim?

 

vết thương vỡ da thịt

vết thương nát trí hồn

đau tràn thế giới phẳng

từ mấy đời nước non

 

Hiền Lương đau xương lạnh

Bến Hải đau máu sôi

thơ phải hồng chữ thập

đỏ trăng liềm hồn tôi

 

thật sông quê, lam biếc

trong từng giọt, nắng soi

cầu vồng: cầu ý hệ

cách điệu từ lâu rồi.

 

T.X.A.

10:10 – 12:11 – 14:09, 13-12 HB14 (2014)

 

www.tranxuanan-writer.net

www.txawriter.wordpress.com

www.facebook.com/tranxuanan.writer

 

 

 

Comments