Trần Xuân An - Đỏ tim tôi (thơ)
ĐỎ TIM TÔI

Trần Xuân An

 

em nhắc lại nhiều câu thơ tôi đỏ

vâng, đúng rồi, thắm đỏ đã bao năm

nhưng phản biện những đỏ nào bắt nạt

ta đều nát tan – thân phận Miền Nam.

 

T.X.A.

07:01 – 07:30, 14-12 HB14 (2014)

 

____________________________________________

 

CÁC ĐIỂM MẠNG (WEB-SITE, WEB-BLOG) CỦA T.X.A.:

 

www.tranxuanan-writer.net

www.txawriter.wordpress.com

www.facebook.com/tranxuanan.writer


Comments