Trần Xuân An - Đủ đầy hai bờ Bến Hải (thơ)ĐỦ ĐẦY HAI BỜ BẾN HẢI

Trần Xuân An

 

tôi nhìn về thuở chưa sinh

hiểu thời Bến Hải lòng mình chẻ đôi

hoà bình, em mới chào đời

nghe biên giới Bắc dội trời Tây Nam

 

tuổi cách nhau hai mươi năm

cùng đau đảo sóng thét gầm Biển Đông

thấu nỗi niềm mỗi cha ông

trăm năm trước, đến chia dòng, Hiền Lương!

 

học tôi, giờ tóc chớm sương

xanh giữa đời, xanh tới trường, trò em

học cho Bến Hải sâu thêm

học trong lớp nắng, ngoài thềm lớp mưa

 

bây giờ đất nước khác xưa

cả mưa lẫn nắng đều ùa vào tay

hai miền trí sáng máu đầy

đương đầu hai khối giật dây, vẫn mình

 

trừ đi bèo bọt phiêu linh

tước đôi sông, sông quấn tình nghĩa sông

vẫn lòng yêu nước cha ông

sắc cờ nào cũng Trống Đồng này thôi

 

bao năm tôi viết -- đắp, khơi

cho thời dạy học sông trôi nửa dòng!

đều mưa đục, đều nắng trong

mừng chưa, giáo án trọn lòng Hiền Lương?

 

T.X.A.

08:10 – 17:15, 30-11 HB14 (2014)

.

www.tranxuanan-writer.net

www.txawriter.wordpress.com

www.facebook.com/tranxuanan.writer

 

.

__________________________________

 

Đọc các bài khác (những bài gần đây của Trần Xuân An, có thể cần lưu ý):

https://www.facebook.com/notes/trần-xuân-an/danh-muc-nhung-bai-gan-day-can-luu-y/1479294679011145
Comments