Trần Xuân An - Hai bờ nối hai chân trời (thơ)HAI BỜ NỐI HAI CHÂN TRỜI

Trần Xuân An

 

hai bờ, Bến Hải một dòng

hai chân trời, hoá cầu vồng: Hiền Lương!

xanh – vàng, nhưng vạn chiến trường

vàng yêu quẻ đỏ, đỏ thương sao vàng!

 

giờ cầu di tích bắc ngang

ngỡ như bảy sắc trong quang phổ đời

giá không một giọt máu rơi

nhưng vào sử, triệu xác người, chẳng quên!

 

phương xa, hận đã thân quen

oán trong Tổ quốc còn đen sổ dày

hẹn nhau lễ hội cầu này

hai của bảy, bảy giăng bay trăm màu! (*)

 

T.X.A.

21 & 28-12 HB14 (2014)


(*) Xanh – vàng, hai màu của cầu di tích Hiền Lương. Sắc màu đầy đủ của cầu vồng (từ địa phương: con lẹm) là bảy màu cơ bản được thấy ở quang phổ (đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím), chia làm hai sắc độ chính là nóng và lạnh; trong ý nghĩa cụ thể này, đặc trưng cho Nam và Bắc. Từ đó, biến hóa ra trăm, ngàn màu sắc.


Comments