Trần Xuân An - Mộng mị về thăm Hiền Lương & Sông Thị Bến Hải (1954-1975)
MỘNG MỊ VỀ THĂM HIỀN LƯƠNG

Trần Xuân An

 

chén trà nóng trên tay

đó là lửa trong nước

khoai lùi, tim nến ướt

là nước trong lửa đây

 

tưởng tượng quán thế này

chung quanh xanh cỏ dại

thành tứ thơ Bến Hải

chiều Hiền Lương mưa bay

 

tập thơ mỏng trên tay

thôi cũng đành khép khẽ

cầu vồng: cầu ý hệ

chỉ như gạch nối gầy

 

hàng triệu người phơi thây

trong một gạch nối nhỏ

thơ sao tràn rượu đổ!

nhưng trà, cũng đắng cay!

 

ai ngâm: Pháp về tây

triều công giáo nên vỡ

ai ngâm: thời đấu tố

Hoàng Sa, Tàu ngoạm ngay

 

cơ hồ cờ Hàn bay

quẻ, âm dương vạn cổ

cờ sao Triều nền đỏ

trong tranh phên gió lay

 

ai cười như kẻ ngây

vũ trụ quan? quy luật?

chén trà nguội lửa rát

khoai đông lệ nến dày.

 

T.X.A.

07:12 – 15:32, 15-12 HB14 (2014)


SÔNG THỊ BẾN HẢI (1954-1975)

Trần Xuân An

 

chia đôi, tết bím, cũng thương

một cài cặp tóc Hiền Lương, càng ngời

hai mươi mốt tuổi, qua đời

mãi xanh hình tượng muôn đời suy tư (*).

 

T.X.A.

08:20 – 16:15, 16-12 HB14 (2014)

(*) Chỉ là một cách nhân hoá dòng sông Bến Hải giai đoạn 1954-1975.

 

www.tranxuanan-writer.net

www.txawriter.wordpress.com

www.facebook.com/tranxuanan.writer

Comments