Trần Xuân An - Nói to nỗi bi tráng Nam tiến (thơ)NÓI TO

NỖI BI TRÁNG NAM TIẾN

Trần Xuân An

 

đất nước uất hờn là chiếc đục

đau lòng phải lún xuống phương nam

bao lần bật lại, ngời hồn sử

dùi gỗ văng ra: Đại Hán thâm

 

đất nước tự trui thành cán thép

không tra quả sắt rạn âm thầm

mong chờ Tàu nứt làm nhiều mảnh

lại sáng chân tâm ngọc Việt Nam

 

đất nước sao quên buồn Bách Việt

lửa tòe Lưỡng Quảng mấy ngàn năm

nói to bi tráng cùng trời đất

oằn giữ Biển Đông. Lặng sóng gầm.

 

T.X.A.

07:10 – 08:30 – 12:05 – 14:40

09-11 HB14 (2014)

Comments