Trần Xuân An -- Thô mộc hỏi - đáp và nén hương muộn (thơ)


THÔ MỘC HỎI – ĐÁP

VÀ NÉN HƯƠNG MUỘN

Trần Xuân An

 

hỏi, sao ông chống cộng

lại dựa vào giặc Pháp, thực dân?

 

đáp, vì đỏ là giặc vô thần, ngoại bang

vì chẳng lẽ đuổi voi rước hổ

vì can thiệp Mỹ là đồng minh nhân quyền

nhân quyền không giáo dục căm thù, đấu tố

vì cờ vàng là màu vàng rộng mở phương nam, Đàng Trong

 

xem trích đoạn biên bản

thấy chân thành, sao dường như ngông

anh quản giáo tàn binh: bọn ngụy là vậy đó

 

sau ba mươi năm

thắp hương cho nấm mồ, sau trại tù thuở nọ

đau xót nỗi oan xưa, bật ra hai từ vận nước, khóc ròng.

 

T.X.A.

sáng 23-11 HB14 (2014)


THÔ MỘC HỎI – ĐÁP VÀ NÉN HƯƠNG MUỘN

Trần Xuân An

 

hỏi, sao ông chống cộng lại dựa vào giặc Pháp, thực dân?

đáp, vì đỏ là giặc vô thần, ngoại bang; vì chẳng lẽ đuổi voi rước hổ

vì can thiệp Mỹ là đồng minh nhân quyền;

                                 nhân quyền không giáo dục căm thù, đấu tố

vì cờ vàng là màu vàng rộng mở phương nam, Đàng Trong

 

xem trích đoạn biên bản, thấy chân thành, sao dường như ngông

anh quản giáo tàn binh: bọn ngụy là vậy đó

sau ba mươi năm, thắp hương cho nấm mồ, sau trại tù thuở nọ

đau xót nỗi oan xưa, bật ra hai từ vận nước, khóc ròng.

 

T.X.A.

sáng 23-11 HB14 (2014)

Comments