Trần Xuân An - Thử sơ sài so sánh "Quốc gia" và "Cộng sản", 1954-1975THỬ SƠ SÀI SO SÁNH QUỐC GIA & CỘNG SẢN 1954-1975

Trần Xuân An

 

1) CÁCH MẠNG: Trước 1954: Phải chăng để làm cách mạng, đánh đổ chế độ thực dân Pháp có vũ khí hùng hậu, thì những người "Quốc gia" khó có thể làm được, vì "Quốc gia" không có lực lượng quần chúng nghèo khổ đông đảo ủng hộ, trong điều kiện có sự cạnh tranh của "Cộng sản". Công nông cứ tin tưởng là lí tưởng xã hội chủ nghĩa (thiên đàng trên mặt đất) có thể thực hiện được. Điều này khác với các thời kì thuộc các hình thái xã hội chưa có phong trào cộng sản, như thời phong kiến ở nước ta từ thế kỉ XVIII trở về trước (thời Nguyễn Huệ, Lê Lợi, Trần Hưng Đạo...). Vả lại, trước 1954, trong điều kiện vũ khí hiện đại là tối quan trọng, "Quốc gia" không có nguồn viện trợ vũ khí hiện đại nào cả, "Cộng sản" thì có nguồn viện trợ từ Nga Sô, Trung Cộng.

2) QUÂN SỰ: Trong chiến tranh quốc gia - cộng sản (1954-1975), "Quốc gia" cũng lấy thủ làm chính, trong khi "Cộng sản" lấy công làm chính. Mỹ không kích ở Miền Bắc Việt Nam cũng có thể gọi là công, nhưng với mục đích ngăn chặn Miền Bắc đưa quân vào Nam và để răn đe là chính. Cả "Quốc gia" lẫn Mỹ và quân đồng minh chưa bao giờ đưa quân bộ binh ra Miền Bắc Việt Nam, biến Miền Bắc thành chiến trường, nhằm cướp chính quyền ở Miền Bắc.

3) VĂN HÓA - TƯ TƯỞNG: Cũng trong chiến tranh quốc gia - cộng sản (1954-1975), "Quốc gia" chủ trương tự do văn nghệ, báo chí, ngôn luận nên không thể kiểm soát được, để tràn lan văn hóa ủy mị, phù phiếm, độc hại (tạo ra con người mềm yếu, cá nhân chủ nghĩa, vô chính phủ...); "Cộng sản" lại kiểm soát gắt gao, hết sức chặt chẽ về lĩnh vực này, và chỉ cho toàn xã hội được nghe, được đọc, được học, được bàn duy nhất một luồng chính thống từ nhà nước cộng sản (tạo ra con người cứng rắn, máy móc, suy nghĩ - cảm xúc một chiều...) (*).

4) KINH TẾ: Trong xây dựng đất nước, quy luật kinh tế tư hữu vốn có hàng ngàn năm lại tỏ ra ưu thế hơn quan hệ sản xuất công hữu. Hàn Quốc và Đài Loan là ví dụ. Ưu thế này càng thể hiện rõ trong thời bình. Tuy nhiên, trong thời chiến, nền kinh tế tập trung, hoàn toàn do nhà nước cộng sản toàn trị nắm, thì lại thuận lợi trong việc tuyển quân, tuyển dân công hỏa tuyến và trong việc điều phối lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm khác...

T.X.A.

26-09 HB14 (2014)

_____________________________

 

(*) Điều này cũng có thể nhận thấy ở hai khối trên thế giới, tiêu biểu như ở Mỹ, Pháp và ở Liên Xô, Trung Quốc... Biểu tình phản chiến, thông tin chiến sự trên các đài truyền hình, phát thanh và báo chí ở Mỹ là quá cỡ tự do (tung ra cả thông tin có lợi lẫn bất lợi), trong khi ở Liên Xô, Trung Quốc lại cũng như ở Miền Bắc Việt Nam, có kiểm soát, và kiểm soát rất chặt chẽ (chỉ tung ra những thông tin có lợi)...

 

Xem thêm:

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/1468367106770569

 

Link trên Facebook của bài này:

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/1468466800093933

https://www.facebook.com/notes/tr%E1%BA%A7n-xu%C3%A2n-an/so-s%C3%A1nh-qu%E1%BB%91c-gia-c%E1%BB%99ng-s%E1%BA%A3n-1954-1975/1469063126700967

 

________________________________

 

1) "Một nửa cái bánh mì vẫn là bánh mì, nhưng một nửa sự thật thì chỉ là giả dối" (ngạn ngữ) ;

2) "Con người công cụ, đó là công-cụ-biết-nói" ;

3) "Thiết chế xã-hội-trại-lính là cách thức tổ chức xã hội với quân lệnh như sơn, thi hành trước, khiếu nại sau" ;

4) "Con người là cây sậy biết suy tư" (L'homme est un roseau pensant - B. Pascal) ;

5) Quyền được thông tin là điều kiện cần, và khả năng phân tích thông tin là điều kiện đủ (T.X.A.) ;

6) Con người là sản phẩm của hoàn cảnh, nhưng phải biết tôi luyện để vượt thắng hoàn cảnh mới là con người đích thực...
Comments