Trần Xuân An -- Hoà giải bằng sự thật - Viết tiếp bài "Hoà giải bằng sự thật" - Ngo ngoe dấu hỏi (2 bài thơ)


HOÀ GIẢI BẰNG SỰ THẬT

Trần Xuân An

 

 

hoà giải bằng hiệp định, nhưng hiệp định bị bỏ qua

thì sự thật hoà giải bằng máu xương Tây Nam,

                                 biên giới Bắc

Hoàng Sa khuất sương, Gạc Ma mờ sương,

                                 thì Liên Xô rã nát

và lưỡi quỷ Biển Đông!

                                 Sự thật hoà giải Việt Nam mình

 

 

một trăm ba mươi mốt năm! (*) Mãi đến hôm nay,

                                 ôi Đất nước!

từ khổ nhục phải vùng lên, nên sáng ngời

                                 xen lầm lạc, cuồng say

cầu ý hệ Hiền Lương, máu xương chất ngất…

rồi hiệp định hoà giải bị bỏ qua,

                                 thì sự thật thế giới phơi bày,

                                 cho tay người Việt nối liền tay.

 

T.X.A.

13:11 – 14:02, 17-11 HB14 (2014)

 

(*) 1858-1989

 

.

__________________________________

 

HIỆP ĐỊNH PARIS 27-01-1973:


Trích:

KHOẢN IV: THỰC THI QUYỀN TỰ QUYẾT CỦA NHÂN DÂN MIỀN NAM VIỆT NAM 

(gồm 6 điều từ điều 9 đến điều 14)

 

Điều 11: Ngay sau lệnh ngừng bắn, hai phía miền Nam Việt Nam

 

- Thực hiện hòa giải, hòa hợp dân tộc, xóa bỏ hận thù, nghiêm cấm mọi hành động thù địch, kỳ thị nhằm vào các cá nhân hay tổ chức đã từng cộng tác với bên này hoặc bên kia. 

 

- Bảo đảm tự do dân chủ cho nhân dân: tự do cá nhân, tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do hội họp, tự do lập hội, tự do hoạt động chính trị, tự do tín ngưỡng, tự do đi lại, tự do di trú, tự do làm việc, quyền tư hữu, quyền tự do kinh doanh.

 

https://sites.google.com/site/tranxuananwriter2/hdparis-1973_6_saigonbao.gif

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1401817166758897&set=a.1400729253534355.1073741832.100007918808885VIẾT TIẾP

BÀI HOÀ GIẢI BẰNG SỰ THẬT

Trần Xuân An

 

giẫm lên hiệp định, quân lao tới

ngồi đợi bàn giao? Buộc phải hàng!

sóng đỏ quật nhau, tan sóng đỏ

cũng đầu hàng sự thật rồi chăng?

 

T.X.A.

08:10 – 09:15, 18-11 HB14 (2014)

 

(*) Ba câu đầu: 1973, 1975 và 1991NGO NGOE DẤU HỎI

Trần Xuân An

 

thử tìm câu hỏi bao năm trước

đi lính hồng quân hay bảo hoàng?

xương máu “hai con đường” thế giới

ngo ngoe đều đỉa, đỏ hay vàng? (*)

 

T.X.A.

13:12 – 15:25, 18-11 HB14 (2014)


(*) Chữ “hoàng” trong từ ghép “bảo hoàng” có nghĩa là vua (chế độ quân chủ), không phải là màu vàng. Mặt chữ Hán của hai từ "hoàng" này khác nhau. Tuy nhiên, các triều vua nước ta vẫn chọn màu vàng làm màu tiêu biểu (vàng tượng trưng cho hành thổ trong ngũ hành, chỉ trung ương; vàng cùng sắc độ nóng như đỏ, cam, chỉ phương nam).

Comments