Trần Xuân An - Xin mời đặt nhan đề cho tập thơ nàyHòa giải dân tộc

MỜI ĐẶT NHAN ĐỀ CHO TẬP THƠ

KÍNH, THÂN VÀ TRÂN TRỌNG MỜI ĐẶT NHAN ĐỀ CHO TẬP THƠ MỚI NHẤT CỦA TRẦN XUÂN AN.

TẬP THƠ NÀY GỒM 36 BÀI (CÓ 05 BÀI ĐÃ CHÍNH THỨC XUẤT BẢN THÀNH SÁCH).

ĐÂY LÀ TẬP THƠ VỀ ĐỀ TÀI HÒA GIẢI DÂN TỘC – TẬP TRUNG CẢM XÚC VÀ SUY TƯ VỀ CHIẾC CẦU Ý HỆ HIỀN LƯƠNG, SÔNG BẾN HẢI (1954-1975) CÙNG NHỮNG VÙNG ĐẤT THUỘC VỀ QUẢNG TRỊ, MỘT TỈNH CHỊU NHIỀU ĐAU THƯƠNG NHẤT TRONG CUỘC CHIẾN TRANH 1954-1975, NGAY BẢN THÂN QUẢNG TRỊ CŨNG CHỊU CẢNH CHIA CẮT.

MONG RẰNG CÁC ANH, CÁC CHỊ, CÁC BẠN SẼ ĐẶT CHO TẬP THƠ NÀY, ĐỨA CON TINH THẦN CỦA TÔI, MỘT CÁI TÊN PHÙ HỢP NHẤT, HAY NHẤT. SAU KHI MỖI NGƯỜI CÓ NHÃ Ý THAM DỰ ĐỀ XUẤT MỘT HAY VÀI NHAN ĐỀ, TÔI SẼ XIN PHÉP CHỌN MỘT TRONG NHỮNG NHAN ĐỀ ĐÓ. DANH TÍNH NGƯỜI ĐẶT NHAN ĐỀ ĐƯỢC CHỌN SẼ GHI CHÚ VÀO ĐẦU TẬP THƠ.

THÀNH THẬT CẢM ƠN TRƯỚC.

T.X.A.
17-12 HB14 (2014)

A. MỤC LỤC:

1. SUY NIỆM NỖI NIỀM THƯƠNG BINH TỬ SĨ

2. HUÂN CHƯƠNG CHIẾN THƯƠNG

3. NGHE NHƯ THỂ CÓ ĐÀN TẾ CHUNG Ở THÀNH CỔ – THẠCH HÃN

4. THẮP HƯƠNG NHỚ QUÊ

5. SAO NẶNG HỒN CHUÔNG?

6. DI TÍCH ĐỎ – CHIẾC CẦU Ý HỆ

7. CHÂN THẬT NHỚ, ĐỪNG QUÊN

8. THẦM NIỆM Ở “ĐẠI LỘ KINH HOÀNG 1972”

9. PHÚC ÂM ĐỜI THƯỜNG Ở LA VANG

10. KÍNH THƯƠNG NHỮNG NGÔI ĐÌNH LÀNG QUẢNG TRỊ

11. NÓI TO NỖI BI TRÁNG NAM TIẾN

12. HÒA GIẢI – TẠ TỘI

13. CHUYỆN VỀ NỬA ĐẤT NƯỚC BỊ CHỬI RỦA

14. LẼ RA ĐÃ TỪ 1973

15. HOÀ GIẢI BẰNG SỰ THẬT

16. VIẾT TIẾP BÀI HOÀ GIẢI BẰNG SỰ THẬT

17. NGO NGOE DẤU HỎI

18. NHỚ NGƯỜI TỪNG Ở TRẠI TÙ TÀN BINH THUỞ ĐÓ

19. THÔ MỘC HỎI – ĐÁP VÀ NÉN HƯƠNG MUỘN

Bản tác giả tự tạm dịch nghĩa ra tiếng Anh

20. BẾN HẢI VÀ LỚP NGƯỜI TRẮNG TÓC

ĐỂ LÒNG NGƯỜI THÔI TRẦM UẤT 
(rút gọn một câu trong bài tấu [1437] của Nguyễn Trãi, hiểu theo cảm nhận mớii, dân chủ:  "Làm sao cho tận thôn cùng, xóm vắng không còn tiếng hờn giận, oán sầu..." [bản dịch khác: "... khiến cho trong thôn cùng xóm vắng, không có một tiếng hờn giận oán sầu"]).21. HỎI ĐÔNG DƯƠNG, HỎI BẮC PHI

22. ĐỦ ĐẦY HAI BỜ BẾN HẢI

23. NHỚ LỄ THÔNG TÀU THỐNG NHẤT NỐI LIỀN SÔNG BẾN HẢI

24. TRÒ CHUYỆN VỚI NGƯỜI BẠN CŨ

25. CA DAO PHƠI XẺ, XỚI LẬT VÀ NHỮNG GÓC NHÌN

26. Bài ngoài đề tài: THƠ TẶNG HAI BLOGGER VỪA BỊ BẮT

27. ĐIỆP NGỮ

28. ĐỎ CHỮ THẬP TRĂNG LIỀM

29. ĐỎ TIM TÔI

30. MỘNG MỊ VỀ THĂM HIỀN LƯƠNG

31. SÔNG THỊ BẾN HẢI (1954-1975)


B. PHỤ LỤC (05 bài đã in trong tập “Mở lòng bàn tay để đan tay”, Nxb. Trẻ, 2014):

1. MÀU SẮC DI TÍCH HIỀN LƯƠNG

2. NHỚ VÀ MỪNG CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN 1954

3. TỪ CHỐNG NGOẠI XÂM ĐẾN HAI KHỐI…

4. ĐIỂM NÓNG CHIẾN TRANH LẠNH

5. CÂU HỎI SAU BA MƯƠI CHÍN NĂM

.
Đã đăng ở Facebook:

https://www.facebook.com/notes/trần-xuân-an/tran-trong-moi-dat-nhan-de-cho-tap-tho-nay/1508731679400778Comments