Q.(17). Trang 17 - Thông báo cập nhật

thông báo cập nhật

(trang 17)

trên WebTgTXA. & các tin tức khác

_

Các trang thuộc mục này: 

 Trang 1 | Trang 2 | Trang 3 | Trang 4 | Trang 5 | Trang 6 | Trang 7 | Trang 8 | Trang 9 | Trang 10 | Trang 11 | Trang 12 | Trang 13 | Trang 14 | Trang 15 | Trang 16 | Trang 17 | Trang 18 | Trang 19... 

 

 _

 

Chào mừng người đọc quý mến đến với "Web Tác giả Trần Xuân An" -- http://tranxuanan.writer.googlepages.com -- Xin vui lòng nghiền ngẫm từng câu, chữ. Hi vọng người đọc quý mến sẽ không nản lòng trong thế giới duy nhất này, sẽ không tránh né những vấn đề về Việt Nam trong chiến tranh (1858-1885-1930-1945-1954-1975-1989), nhất là về Miền Nam Việt Nam với Vĩ tuyến 17 (1954-1975) và trong thời hậu chiến (1975-1989-???)... & ...

 

Welcome to "Author Tran Xuan An's web" -- http://tranxuanan.writer.googlepages.com -- Read my works for details, please, and think about them. The revered and loved readers, I hope you will not be dispirited in this only one world, you will not evade the problems about Vietnam in the war (1858-1885-1930-1945-1954-1975-1989), especially, about The South of Vietnam with The 17th Parallel (1954-1975) and in the post-war (1975-1989-???)... & ...

  

  

  

Website: Tác giả Trần Xuân An

Poet / writer & researcher

New !  Twenty three published-books + newest one = 24  Mới !

(01-11 HB8 [2008])

(poem; novel; essay; research; critical contribution on history, literature...)

The HCM City Literature-writer Association member

 

KỂ TỪ THÁNG 11 HB7 (2007), WEBTGTXA. MỞ THÊM MỘT TRANG MỚI ĐỂ TIỆN VIỆC THEO DÕI, TRUY CẬP CỦA NGƯỜI ĐỌC.

ĐÂY LÀ TRANG THÔNG BÁO TẤT CẢ NHỮNG GÌ ĐÃ ĐƯỢC CẬP NHẬT (UPDATED)

Ở CÁC TRANG KHÔNG PHẢI LÀ TRANG "BÀI MỚI - SÁCH MỚI - TIN TỨC MỚI",

NHƯ "THÔNG TIN - GIAO LƯU - ĐOÀN KẾT", "WEBS NGÀN NHÀ"...

NGOÀI RA, CŨNG CÓ THỂ THÔNG BÁO THÊM MỘT SỐ TIN TỨC KHÁC VỀ BẠN BÈ, ĐỒNG NGHIỆP. GỒM CẢ THƯ TÍN CÔNG KHAI & TIN CẬY ĐĂNG  

(TẤT CẢ CHỈ TRONG GIỚI HẠN NHẤT ĐỊNH, THEO NGUYÊN TẮC HIỆN HÀNH ĐỐI VỚI LOẠI THÔNG TIN BẢO MẬT)... 

XEM LẠI TRANG 16 THÔNG BÁO CẬP NHẬT

Kinh đô quật khởi và thất thủ 05-7-1885 (23-5 Ất dậu)

Chiến thắng Điện Biên Phủ 07-5-1954 (05-4 Giáp ngọ)

  

Đại tướng Võ Nguyên Giáp báo cáo kế hoạch Điện Biên Phủ (1954)

Chiến thắng Điện Biên Phủ: 07-5-1954 (05-4 Giáp ngọ)

 

     

Cầu Hiền Lương (Vĩ tuyến 17), 1954-1972 ... 1975

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Lễ Phật đản HB9 - Phật lịch 2553 (Rằm tháng tư Kỉ sửu = 9-5 HB9)

Kỉ niệm lần thứ 2553 Ngày sinh Đức Phật Thích Ca  

 (Nguồn ảnh: Google search)

Xem lại: VESAK TRONG TINH THẦN RỘNG MỞ VÀ KHOA HỌC -- Trần Xuân An:

http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/txa-vesak-rongmo-khoahoc.htm

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

LINKs

 

NỐI KẾT LỊCH SỬ:

THƯỢNG ĐẠO XUYÊN TRƯỜNG SƠN -- HỆ THỐNG SƠN PHÒNG

 

“Xin ở Tây Sơn tỉnh Bình Định và Trấn Ninh tỉnh Nghệ An, mở con đường ở thượng du thông đến Cam Lộ, để [trong việc] chống giữ, [giúp đỡ] lẫn nhau” (Đại Nam thực lục, chính biên [ĐNTL.CB.]., tập 31, sđd., 1974, tr. 103 – 104).

 

“Xin châm chước công việc sơn phòng ở Sơn Tây, đặt sơn phòng [ở Trấn Lao, Cam Lộ] để được thực tế” (ĐNTL.CB., tập 33, sđd., 1975, tr. 255).

 

&

 

50 NĂM ĐƯỜNG TRƯỜNG SƠN (1959-2009)

 

_________________________                                                                      ______________

 

 12-5 HB9:

Vấn đề sử học: 

 

  

 Bài đã đăng trên Tạp chí Xưa & Nay (Hội KHLS. Việt Nam, số 327 & số 329, tháng 3 & tháng 4 HB9 [2009]): ĐÀO PHAN --Từ “Chính cương và sách lược vắn tắt” của Hồ Chí Minh đến “Luận cương Chính trị” của Trần Phú - một nghịch cảnh cần làm sáng tỏ (kì 1) & Hồ Chí Minh hiểu nguyên lý về vấn đề dân tộc của Lênin như thế nào (kì 2, trọn bài): http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/daophan_chcuong-sluoc-vtat_tcxuanay.htm

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 12-5 HB9:

 

Cập nhật ở 2 trang: Ngàn điểm mạng vi tính liên thông toàn cầu

của ngàn nhà

 

 

http://tranxuanan.writer.2.googlepages.com/webcacnha

http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/nganwebs-5.htm :

Nhà thơ Cao Thoại Châu   

Nhà thơ Nguyễn Miên Thảo   

Nhà văn Phong Điệp, chủ biên PhongDiepNet

Nhà thơ Trần Nhương, chủ biên TranNhuongCom

Nhà văn Trần Thanh Giao

Nhà thơ Trần Ngọc Trác

Nhà thơ Thái Thanh Nguyên (13-5 HB9) 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 14-5 HB9: Cập nhật ý kiến phản hồi, bàn luận ở "txawriter wordpress com" theo yêu cầu người đọc:

Đề mục “Có nên tôn vinh những nhân vật lịch sử đầu hàng, thỏa hiệp” (PHAN THANH GIẢN, VŨ TRỌNG BÌNH, HOÀNG TÁ VIÊM, HÀM NGHI, DUY TÂN)?:

http://txawriter.wordpress.com/2009/05/12/dauhang-thoahiep/#comment-421 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 14-5 HB9: Cập nhật ý kiến phản hồi, bàn luận ở "txawriter wordpress com" theo yêu cầu người đọc:

Đề mục "Phê phán nhà báo Nguyễn Hoàn":

http://txawriter.wordpress.com/2009/01/17/phe-phan-nha-bao-nguyen-hoan/#comment-422

 

Tôi chỉ mạn phép nhắc lại một câu đã viết trong mục “LINKs: CUỘC TRANH LUẬN BẤT ĐẮC DĨ VỚI NHÀ BÁO NGUYỄN HOÀN”:

“Mục đích chính của tôi trong việc tranh luận với nhà báo Nguyễn Hoàn là nhằm xác định tư liệu chuẩn cứ với nhãn quan độc lập, tự do và khoa học hiện nay trong việc nghiên cứu về nhân vật lịch sử Nguyễn Văn Tường (1824-1886); đồng thời, cũng để yêu cầu Nguyễn Hoàn phải có chút công tâm tối thiểucái nhìn toàn cục sơ đẳng của người cầm bút về tiến trình của sự kiện minh oan cho nhân vật lịch sử Nguyễn Văn Tường”.

( http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/links-trluan-voi-nguyenhoan.htm )

Click: … tranxuanan.writer.2.googlepages.com/ngoittgieng_b4.jpg

Click: … 2.googlepages.com/denghi-baove_sendo-tr5.jpg

Click: … 2.googlepages.com/cuocchu-cuoibia-ngoittgieng_b4.jpg

(trang 5 & bìa 4 sách, 2003)

Nguyễn Trần Xuân An

14-5 HB9

Tạp chí điện tử Giao Điểm (giaodiem com), tháng 5 năm 2005: Bốn bài viết của ông Nguyễn Quốc Trị trên mạng liên thông toàn cầu “thahuong net” (Google, Yahoo. MSN search):

Vài lời của Trần Xuân An: Nếu cứ liệt kê, phân tích và cải chính tất cả những gì kẻ thù của Nguyễn Văn Tường bôi nhọ, xuyên tạc, đơm đặt về ông và từ những người cố ý hay vô tình phụ họa, lặp lại luận điệu bôi nhọ, xuyên tạc, đơm đặt ấy, như ông Nguyễn Quốc Trị đã thực hiện một cách khá đậm đặc trong 3 bài viết 2, 3 & 4 thuộc chùm bài theo links dưới đây, hoặc sử dụng tư liệu đã được chứng minh là giả mạo (thư gửi thống đốc Tahiti chẳng hạn), như trong bài viết 1 (cũng ở chùm bài kể trên), thì hóa ra là mắc mưu chúng, vô hình trung tiếp tay cho chúng. Chúng sẽ càng được thể mà bôi nhọ, xuyên tạc, đơm đặt về những nhân vật lịch sử khác.

Bài 1:

http://members.cox.net/luanlac/vanhoa/nvt&slcp.htm
Nguyễn Quốc Trị -- Nguyễn Văn Tường và sách lược chống Pháp dưới Triều Nguyễn

Bài 2:

http://members.cox.net/luanlac/vanhoa/nvt&hpkp.htm
Nguyễn Quốc Trị -- Nguyễn Văn Tường có tư thông với bà Học Phi và giết vua Kiến Phúc không?

Bài 3:

http://members.cox.net/hoaihuong/vanhoa/nvtthl.htm
Nguyễn Quốc Trị -- Nguyễn Văn Tường tham lam?

Bài 4:

http://members.cox.net/hoaihuong/vanhoa/nvttnh.htm
Nguyễn Quốc Trị -- Nguyễn Văn Tường tàn nhẫn? 

TRÊN BÁO CHÍ & ĐIỂM MẠNG VI TÍNH TOÀN CẦU Ở MỸ (HOA KỲ):

LINKs: LINK Tạp chí Thế kỉ 21: LƯU  |  LINK Báo Người Việt online: LƯU  |  LINK BÀI 1: LƯU  |  LINK BÀI 2: LƯU  |  LINK BÀI 3: LƯU  |  LINK BÀI 4: LƯU

KÍNH MONG ÔNG NGUYỄN QUỐC TRỊ GHI RÕ LÀ ĐÃ CÓ THAM KHẢO BỘ SÁCH (GỒM 4 ĐẦU SÁCH & 1 CUỐN TRÍCH TUYỂN ĐẠI NAM THỰC LỤC) CỦA TRẦN XUÂN AN VỀ NGUYỄN VĂN TƯỜNG (1824-1886) MỘT CÁCH RÕ RÀNG, MINH BẠCH.

Nguyễn Trần Xuân An ( Thông báo về việc trùng họ tên ) >>>>>>  Trần Xuân Nguyễn Phan An (=Trần Nguyễn Phan)

_____________

Bổ sung (23-5 HB9)

Biên nhận tiền ủng hộ việc xuất bản 2 đầu sách, 2006

http://docs.google.com/View?docid=dc9fgpkh_82ccf34g

http://c.1asphost.com/TrXuanAn/an/thong_bao/danhsach_donggop.htm

http://www.tranxuanan-thbao.blogspot.com/

(Đề mục này sẽ còn được tiếp tục phản hồi, bàn luận)  >>>>> Xem tiếp >>>>>

 

 

 

 --------------------------------------------------------------------------------------                                                 ---------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 16-5 HB9: Theo kí giả Hà Đình Nguyên (báo Thanh Niên, 16-5 HB9): Nhà văn, nhà nghiên cứu phong tục Toan Ánh từ trần lúc 0 giờ 10 phút ngày 15.5.2009 tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, thọ 96 tuổi. Linh cữu quàn tại tư gia số 20/302C Phan Huy Ích, P.12, Q.Gò Vấp, TP.HCM. Lễ động quan lúc 8 giờ ngày 20.5.’’09. WebTgTXA. thành kính thắp một nén hương tưởng nhớ nhà cầm bút lão thành đã suốt đời hết lòng với thuần phong mĩ tục dân tộc Việt Nam. Kính mong di thể cố nhà văn, nhà nghiên cứu Toan Ánh sẽ được địa táng và lăng mộ được xây dựng khang trang. 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------                                                        ------------------------------------------

 

 17-5 HB9:  TƯ LIỆU VỀ HOÀNG SA, TRƯỜNG SA (CHẾ ĐỘ CŨ) TRÊN WEB-BLOG NGUYỄN XUÂN DIỆN (phó giám đốc Thư viện Hán - Nôm Việt Nam tại Hà Nội):

 

http://blog.360.yahoo.com/blog-xb1sK8gpbqfp3LIciS_n10k64uZy?p=5250 

http://blog.360.yahoo.com/blog-xb1sK8gpbqfp3LIciS_n10k64uZy?p=5254 

 

WebTgTXA. xin mạn phép dẫn đường nối kết (link) và sao lưu, để góp phần trưng dẫn bằng chứng lịch sử cho công cuộc đấu tranh giành lại hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa vốn thuộc chủ quyền của đất nước Việt Nam chúng ta.

(WebTgTXA. không có điều kiện để thẩm định 2 văn bản tư liệu trên, nhưng đã chứng kiến sự kiện diễn ra trong thời điểm đó).

Bản sao để lưu:  http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/hsa-trsa_tulieu_blognguyenxuandien.htm

 -----------------------------------------------------------------------------                                                    

 

 17-5 HB9:  WebTgTXA. trân trọng giới thiệu (mặc dù không đăng kí vào danh sách kiến nghị do ban chủ biên đề xướng):

 

Trang thông tin đin t BAUXITE VIỆT NAM:

 

  http://www.bauxitevietnam.info/index.html 

-----------------------------------------------------------------------------                                                    

 

 17-5 HB9:  Cảm xúc & liên tưởng bên lề tang lễ Toan Ánh (1915-2009): Có lẽ họa sĩ Lê Ký Thương nhớ đến Sơn Nam, khi hay tin Toan Ánh, một nhà văn, nhà nghiên cứu lão thành cũng nặng nợ với thuần phong mĩ tục, vừa qua đời. Anh đến nhà tôi để mượn cuốn sách VĂN MINH MIỆT VƯỜN, chắc hẳn trong cảm xúc và liên tưởng ấy.

 

Tôi và anh Lê Ký Thương chia sẻ với nhau ý nghĩ không nói: Cụ Toan Ánh hôm nay đã gặp lại cụ Sơn Nam, ở cõi xa xăm nhưng gần gũi nào đấy (theo quan niệm tâm linh thuần Việt)

 

Ở nước ta (hay chỉ riêng ở TP.HCM. thôi), mấy ai có tấm lòng với thuần phong mĩ tục dân tộc như hai bậc quá cố Sơn Nam, Toan Ánh?

 

 

 

"NON NƯỚC HỒN QUÊ" --- Nguồn ảnh: Nhà sách Sông Hương  

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 19-5 HB9:  Nghe nhạc:

Hòa tấu

"Hồ Chí Minh, đẹp nhất tên người"

Nhạc sĩ: Trần Kiết Tường

 

       

 

Bác Hồ (Ho Chi Minh) trên bìa tạp chí TIME   &  

Chủ tịch Hồ Chí Minh trong kháng chiến chống Pháp (nguồn ảnh: VietNamNet)

 

"Viếng Lăng Bác"

Thơ: Viễn Phương - Nhạc: Hoàng Hiệp

ĐỒNG THỜI ĐỂ TƯỞNG NHỚ NHÀ THƠ VIỄN PHƯƠNG

Nguồn: Tuổi Trẻ Media

http : // media. tuoitre. com. vn / Album.aspx?AlbumID=280#Song,2790

http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/nghenhac5

 

Tải về máy để nghe & xem:

Download Media Player

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 20-5 HB9:  Nghe nhạc: Độc tấu violon:  Nguyễn Tạ Thiện  -- Nguồn: Tuổi Trẻ media  --  http : // media . tuoitre . com . vn /Album.aspx?AlbumID=535#Song,5594:

http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/nghenhac6

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 21-5 HB9:  Tìm thấy 2 sắc phong thời Tây Sơn tại thôn An Mỹ, xã Gio Mỹ (Gio Linh, Quảng Trị)

"TT - Ông Lê Đức Thọ, phó giám đốc Bảo tàng tỉnh Quảng Trị, cho biết vừa tìm thấy hai sắc phong thời Tây Sơn (ảnh) tại nhà thờ họ Mai, thôn An Mỹ, xã Gio Mỹ (Gio Linh, Quảng Trị). Nội dung hai sắc phong này cơ bản giống nhau, đều ca ngợi một người có tên là Mai Trọng Thông, người xã An Mỹ, huyện Minh Linh, phủ Quảng Thuận xưa.

Ảnh ông Lê Đức Thọ & 2 bản sắc phong

Ông Mai Trọng Thông có nhiều công trạng trong quân đội nhà Tây Sơn, được vua Cảnh Thịnh sắc phong lần đầu vào ngày 19-2-1793, lần hai ngày 16-10-1795, với các chức vụ: tước lược tài bá và tước hầu. Ông Thọ cho biết thêm đây là hai sắc phong còn sót lại trên đất Quảng Trị và dường như rất hiếm ở vùng Bình-Trị-Thiên". 

Nguồn: Tin & ảnh: NGỌC UYÊN -- Báo Tuổi Trẻ trực tuyến, 21-5 HB9 -- 03:02 (GMT+7) --

http : // www . tuoitre . com . vn /Tianyon/ Index.aspx? ArticleID =317167 & Channel ID=10

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  

 23-5 HB9:  Nghe nhạc: Nhạc tuyển "Bông hồng cài áo" & nhạc tuyến "Ca dao Mẹ" --

Nguồn: Tuổi Trẻ media  --  http : // media. tuoitre. com. vn /Album.aspx?AlbumID=138#Song,1302  &  http : // media. tuoitre. com. vn /Album.aspx?AlbumID=320#Song,3192 :  http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/nghenhac7   

 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 26-5 HB9: Cập nhật ở "txawriter wordpress com" theo yêu cầu người đọc:

Đề mục “Có nên tôn vinh những nhân vật lịch sử đầu hàng, thỏa hiệp” (PHAN THANH GIẢN, VŨ TRỌNG BÌNH, HOÀNG TÁ VIÊM, HÀM NGHI, DUY TÂN)?: Tình cờ tìm thấy một bài viết mới đăng:GS. TRẦN THANH ĐẠM: “Về nhân vật Trương Vĩnh Ký: đôi điều trăn trở mới trên một công trình biên khảo cũ” bài trên Tạp chí Sông Hương trực tuyến (online) —

http://txawriter.wordpress.com/2009/05/12/dauhang-thoahiep/#comment-432

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 28-5 HB9: LÁ THƯ THỨ BA CỦA ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VỀ VẤN ĐỀ BAUXITE TÂY NGUYÊN trên Điểm mạng vi tính toàn cầu TrầnNhươngCom, 28-5 HB9: http : // trannhuong . com / news_detail / 1694/ ...

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 26-5 HB9: Nghe nhạc: Trịnh Công Sơn tự hát "Gia tài của Mẹ" (tư liệu) :

... Nhưng không chỉ là từ "nội chiến" ... Ngoài ra, "Gia tài của Mẹ" mãi mãi còn lay động sâu xa trong ta ý thức về cội nguồn, bản sắc văn hóa dân tộc... : http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/nghenhac8

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

MỤC "THÔNG BÁO CẬP NHẬT":

Trang 16 <<<<<<   >>>>>> Trang 18 ... 

► ► 

MỤC "BÀI MỚI - SÁCH MỚI - TIN TỨC MỚI":

Xem trang 23 Bài mới - sách mới - tin mới

 

09-5 HB9 (2009): Thành thật cảm ơn ông Lại Như Bằng, chủ biên Tạp chí điện tử Chim Việt Cành Nam (tại Pháp), đã đăng tải bài tôi viết nhân dịp Đại lễ VESAK 2008: http://tranxuanan.writer.googlepages.com/baimoi-sachmoi-tinmoi-23

 

TÌM HIỂU "'LỤC ĐỘ TẬP KINH'VÀ LỊCH SỬ KHỞI NGUYÊN CỦA DÂN TỘC TA"(1) -- CHUYÊN LUẬN CỦA THIỀN SƯ, GSTS. LÊ MẠNH THÁT

Trần Xuân An

ċ
An Tran Xuan,
20:02 7 thg 7, 2009
Ċ
An Tran Xuan,
00:42 10 thg 7, 2009
ċ
An Tran Xuan,
20:02 7 thg 7, 2009
ċ
An Tran Xuan,
04:32 9 thg 7, 2009
ċ
An Tran Xuan,
04:32 9 thg 7, 2009
Ċ
An Tran Xuan,
00:42 10 thg 7, 2009
Ċ
An Tran Xuan,
05:46 3 thg 7, 2009
ċ
An Tran Xuan,
20:02 7 thg 7, 2009
ċ
An Tran Xuan,
20:02 7 thg 7, 2009
Comments