Trang chủ‎ > ‎

Để tiện đọc 47 / 48 đầu sách của Trần Xuân An (tính đến 02-06-2020, 23-06-2020)

--- Điểm mạng vi tính toàn cầu của nhà thơ Trần Xuân An (địa phương TP.HCM.) --- 
 
47/48 ĐẦU SÁCH CỦA TRẦN XUÂN AN 
(chưa kể 01 đầu sách sưu tập sử liệu từ ĐNTL.CB)
CÓ THỂ ĐỌC TỪ TRANG NÀY 

 

I. Thơ
 

1. Nắng và mưa, tập thơ, Hội VHNT. Quảng Trị xuất bản, 1991:

Mục lục:

1 | 2 | 3

 

 

2. Hát chiêu hồn mình, tập thơ, Nxb. Đồng Nai, 1992:

Mục lục:

1a1b2 | 3

 

 

3. Tôi vẫn ở trên đường, tập thơ, Nxb. Văn Nghệ TP. HCM., 1993:

Mục lục:

1a | 1b | 2

 

 

4. Lặng lẽ ở phố, tập thơ, Nxb. Trẻ, 1995:

Mục lục:

1a | 1b | 2 | 3

 

 

5. Kẻ bị ném vào bão, tập thơ, Nxb. Trẻ, 1995:

Mục lục:

1a | 1b | 2

 

 

6. Hát với đời ơi thương mến, tập thơ, Nxb. Trẻ, 1996:

Mục lục:

1a | 1b | 2 | 3

 

 

7. Quê nhà yêu dấu, trường ca thơ, Nxb. Văn Nghệ TP. HCM., 1998:

Mục lục:

1a | 1b | 2 | 3

 

 

8. Giọt mực, cánh đồng và vở kịch điên, tập thơ, Tạp chí điện tử Giao Điểm, 2005

(chưa xuất bản chính thức qua nhà xuất bản với dạng sách in giấy):

Mục lục:

1a | 1b | 2 | 3

 

 

9. Thơ những mùa hương, tập thơ, Nxb. Thanh Niên, 2011:

Mục lục:

1a | 1b | 2
 

10. Tưởng niệm Mẹ, tập thơ tự tuyển (đề tài về Mẹ), Nxb. Thanh Niên, 2010:

Mục lục:

1 | 2 | 3
 

11. Thơ sử và những bài thơ khác, tập thơ, Nxb. Thanh Niên, 2011:

Mục lục:

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6b | 7 | 8 | 9 | 10 
 
 
 
 

II. Tiểu thuyết:

 

12. Mùa hè bên sông (Nỗi đau hậu chiến), tiểu thuyết, 1997;

hai bản đã sửa chữa và bổ sung, 2001 (lần hai) và 2003 (lần ba),

Tạp chí điện tử Giao Điểm tháng 6-2005

(chưa xuất bản chính thức qua nhà xuất bản với dạng sách in giấy):

Các đường dẫn:

1a | 1b | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13b | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 |

19 | 20 | 21 |

22 | 23

 

13. Có một nơi lá mãi xanh, tiểu thuyết, Nxb. Hội Nhà văn, 1999:

Các đường dẫn:

1 | 1b | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

 

 

14. Ngôi trường tháng giêng, tiểu thuyết, 1998, Nxb. Thanh Niên, 2003:

Các đường dẫn:

1a | 1b | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

 

 

15. Sen đỏ, bài thơ hoà bình, tiểu thuyết, 1999, Nxb. Thanh Niên, 2003:

Các đường dẫn:

1 | 1b | 2 | 3 | 4 | 5

 

 

16. Nước mắt có vị ngọt, tập truyện ngắn liên hoàn, 1999,

Tạp chí điện tử Giao Điểm, 2005

(chưa xuất bản chính thức qua nhà xuất bản với dạng sách in giấy):

Mục lục:

1a | 1b | 2 | 3 | 4 | 5

 

 

 

 

III. Nghiên cứu, khảo luận:

 

17. Thơ Nguyễn Văn Tường (1824 – 1886) –

Vài nét về con người, tâm hồn và tư tưởng

(biên soạn – nghiên cứu, phản bác, và tập hợp một số bản dịch,

bài khảo luận văn học và sử học về NVT.), 2000 & 2003, Nxb. Thanh Niên, 2008:

Mục lục:

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
 

  

18. Tiểu sử biên niên phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường –

kẻ thù không đội trời chung của chủ nghĩa thực dân Pháp

(từ Đại Nam thực lục, rút gọn), dạng niên biểu, sách dẫn chi tiết,

phần I, 2001, Nxb. Thanh Niên, 9-2006:

Mục lục:

1a | 1b | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

 

 

19. Những trang “Đại Nam thực lục” về phụ chính đại thần

Nguyễn Văn Tường (1824 – 1886) và các sự kiện thời kì đầu

chống thực dân Pháp…(Quốc sử quán triều Nguyễn,

Tổ Phiên dịch Viện Sử học VN.), chọn lọc, phần II, 2001

(tài liệu tham khảo riêng & lưu hành nội bộ) -- material collection for historical research
 

20. Nguyễn Văn Tường (1824 – 1886), một người trung nghĩa,

khảo luận và phê bình sử học, 2002 & 2003, Nxb. Thanh Niên, 9-2006:

Mục lục:

1 | 1b | 1b1 | 1b1b | 1b1c |

2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6b | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18

 

 

21. Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường (1824 – 1886),

truyện – sử kí – khảo cứu tư liệu lịch sử, trọn bộ 4 tập, 2002 – 2003;

Nxb. Văn Nghệ TP. HCM., 2004:

Mục lục:

Tập 1: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16

Tập 2: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16

Tập 3: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19

Tập 4: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16

 

       

 

22. Suy nghĩ về một số vấn đề trong lịch sử cổ đại nước ta,

khảo luận, 7.2004, đăng trên mạng vi tính toàn cầu, 2005

(chưa xuất bản chính thức qua nhà xuất bản với dạng sách in giấy):

Mục lục:

1a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18

 

 

 

23. Bàn thêm về mấy vấn nạn sử học, khảo luận,

đăng trên mạng vi tính toàn cầu, 2007

(chưa xuất bản chính thức qua nhà xuất bản với dạng sách in giấy):

Mục lục:

I.  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

II.  11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15b | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

III.  29 | 30 

 

 

 
 

IV. Phê bình & bình luận:

 

24. Ngẫu hứng đọc thơ, phê bình thơ, 2003; Nxb. Văn Nghệ TP. HCM., 2005:

Mục lục:

1a | 1b | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

 

 

25. Luận về thời chúng ta, một số vấn đề trong chiến tranh và hậu chiến, luận,

đăng trên mạng vi tính toàn cầu, 2005

(chưa xuất bản chính thức qua nhà xuất bản với dạng sách in giấy):

Mục lục:

I.  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

II.  9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

III.  20 |

IV.  21 | 21b | 21c | 21d | 21e | 21f  

 

 

26. Thời sự văn hoá và suy nghĩ, luận,

đăng trên mạng vi tính toàn cầu, 2008

(chưa xuất bản chính thức qua nhà xuất bản với dạng sách in giấy):

Mục lục:

I.  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6b | 7 | 7b | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

II.  15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23b23c | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29

III.  3031 | 32 | 33 | 33b | 33c | 34 | 35  

 

27. Đọc văn chương và cảm nghĩ, phê bình, viết ngắn & điểm sách,
Nxb. Thanh Niên, 2009:
I.  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6b | 7 | 8 | 9 | 10 | 10b | 11 | 11b |
II.  12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22  
 
 
28. Vì văn chương, bình – khảo và phiếm luận, luận, đăng trên mạng vi tính toàn cầu, 2010
(chưa xuất bản chính thức qua nhà xuất bản với dạng sách in giấy):
I.  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
II.  9 | 10 |
III.  11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19  
  
 
Mới
 
29. Ngẫm nghĩ khi đọc văn chương, phê bình, bình luận văn chương & khảo luận sử...
Mới!
 
       
 
30. Hát mộc với biển đảo và những bài thơ khác, tập thơ thứ mười hai, Nxb Thanh Niên, 2011
Mới!
 
 
 
31. Tuổi học trò của tôi (hồi kí - tự truyện), Nxb. Hội Nhà văn, 2012
Mới!

 

 
32. Bên kia Dốc 'Mạ ơi!' (truyện - hồi ức), Nxb. Hội Nhà văn, 11-2012
Mới!
 
   
 
33. Giữa thuở chuyển mùa (Hậu chiến, không riêng ai) (truyện - hồi ức), Nxb. Trẻ, 9-2013

    
 
 
34. Mở lòng bàn tay để đan taytập thơ thứ 13 (đầu sách thứ 34), 6 HB14 (2014), Nxb. Trẻ, 7-2014


35. Để lòng người thôi trầm uất, tập thơ thứ 14 (đầu sách thứ 35), 12 HB14 (2014)36. Sáng đều hai nửa gương mặt, truyện vừa gồm 6 truyện ngắn (đầu sách thứ 36) 01-2016 (HB16)

 


37. CẦU Ý HỆ, tập thơ  -  công bố tại Facebook & các điểm mạng của tác giả, tháng 11 HB16 (2016),  Mới nhất!
      
38. TUỔI NHỚ,  tập thơ  -  công bố tại Facebook & các điểm mạng của tác giả, tháng 11 HB16 (2016)

Nxb. Văn hoá - Văn nghệ, 12-2016  Mới nhất!
39. ĐỘC LẬP THẬT, KHÁT VỌNG! (tính về thể loại thơ: đây là tập thơ thứ 17) -  công bố tại Facebook & các điểm mạng của tác giả, 11-2016 đến 6-2017 (HB17)  
Mới nhất!
 
40. Chiếc cầu Chiến Tranh Lạnh 
(tính về thể loại thơ: đây là tập thơ thứ 18) -  công bố tại Facebook & các điểm mạng của tác giả, 7-2017 đến 9
2017 (HB17)  
Mới nhất!
http://www.tranxuanan-poet.net/danh-muc-tac-pham-txa/phat-hanh-tap-tho-chiec-cau-chien-tranh-lanh

https://sites.google.com/site/tranxuananpoet/danh-muc-tac-pham-txa/phat-hanh-tap-tho-chiec-cau-chien-tranh-lanh/Bia-sach_JPEG.jpg?w=400

41. Bốn năm Chữ Thập Đỏ  (tính về thể loại thơ: đây là tập thơ thứ 19) -  công bố tại Facebook & các điểm mạng của tác giả..., 
10-2017 đến 3-2018 (HB18)  Mới nhất!

https://sites.google.com/site/tranxuananpoet/danh-muc-tac-pham-txa/bon-nam-chu-thap-do_tap-tho19-tren-41

http://www.tranxuanan-poet.net/danh-muc-tac-pham-txa/bon-nam-chu-thap-do_tap-tho19-tren-41


https://txawriter.files.wordpress.com/2018/03/tap-tho-19_09-3hb18.jpg?w=400

42. Trong tôi Bến Hải và Thạch Hãn (tính về thể loại thơ: đây là tập thơ thứ 20) -  công bố tại Facebook & các điểm mạng của tác giả..., 
01-4-2018 đến 15-7-2018 (HB18)  Mới nhất! https://sites.google.com/site/tranxuananpoet/danh-muc-tac-pham-txa/tap-tho-trong-toi-ben-hai-va-thach-han 
http://www.tranxuanan-poet.net/danh-muc-tac-pham-txa/tap-tho-trong-toi-ben-hai-va-thach-han

https://txawriter.files.wordpress.com/2018/07/bia-sach_trong-toi-ben-hai-7-thach-han_17-7hb18_luu.jpg?w=300

43. Danh dự (tính về thể loại thơ: đây là tập thơ thứ 21) -  công bố tại Facebook & các điểm mạng của tác giả..., 29-7-2018 đến 23-10-2018 (HB18)  Mới nhất!

https://sites.google.com/site/tranxuananpoet/danh-muc-tac-pham-txa/tap-tho-xxi-danh-du

https://www.tranxuanan-poet.net/danh-muc-tac-pham-txa/tap-tho-xxi-danh-duhttps://txawriter.files.wordpress.com/2018/11/danh-du_bia-sach_co-khung_tap-tho-xxi_02-11hb18.jpg?w=400


44. Cái nhìn của người hậu chiến (tính về thể loại thơ: đây là tập thơ thứ 22) -  công bố tại Facebook & các điểm mạng của tác giả..., 

23-01-2019 đến 29-04-2019 (HB19 Mới nhất!

http://www.tranxuanan-poet.net/danh-muc-tac-pham-txa/tap-tho-xxii-cai-nhin-cua-nguoi-hau-chien 

https://sites.google.com/site/tranxuananpoet/danh-muc-tac-pham-txa/tap-tho-xxii-cai-nhin-cua-nguoi-hau-chien )

https://txawriter.wordpress.com/2019/04/29/cong-bo-dau-sach-thu-9-ve-hoa-giai-dan-toc-dau-sach-10-tren-facebook/


https://txawriter.files.wordpress.com/2019/04/bia-sach_final_cai-nhin-cua-nguoi-hau-chien_24-03hb19-copy.jpg?w=350


45. LÍ LỊCH & QUỐC SỬ CHIẾN TRANH LẠNH (tính về thể loại thơ: đây là tập thơ thứ 23) -  công bố tại Facebook & các điểm mạng của tác giả..., 

16-06-2019 đến 24-07-2019 (HB19) & đến 10-2019: bổ sung thêm 31 bài thơ, thành 47 bài (+ 03 bài đọc lại)

Mới nhất! 

http://www.tranxuanan-poet.net/danh-muc-tac-pham-txa/tap-tho-23-l-lich-va-quoc-su

https://sites.google.com/site/tranxuananpoet/danh-muc-tac-pham-txa/tap-tho-23-l-lich-va-quoc-su )

https://txawriter.wordpress.com/2019/07/24/cong-bo-dau-sach-thu-10-ve-hoa-giai-dan-toc-tap-tho-li-lich-quoc-su/

.

https://sites.google.com/site/tranxuananpoet/danh-muc-tac-pham-txa/tap-tho-23-bo-sung-30-bai-thanh-46-bai

https://txawriter.files.wordpress.com/2019/07/bia-sach.jpg

46. Sau hai đợt sóng thần, Đất nước mình nay thề đó (về thể loại thơ: đây là tập thơ thứ 24) -  công bố tại Facebook & các điểm mạng của tác giả..., tử 04-11-2019 đến 20-02-2020 (HB20)


https://txawriter.files.wordpress.com/2020/02/000_bia_sau-hai-dot-song-than_final.jpg


https://sites.google.com/site/tranxuananpoet/danh-muc-tac-pham-txa/tap-tho-24-sau-hai-dot-song-than

http://www.tranxuanan-poet.net/danh-muc-tac-pham-txa/tap-tho-24-sau-hai-dot-song-than


47. Người Mẹ trong chiến tranh -- ngâm khúc 460 câu (về thể loại thơ: đây là tập thơ thứ 25) -  công bố tại Facebook & các điểm mạng của tác giả..., tử 25-04-2020 đến 02-06-2020 (HB20)

http://www.tranxuanan-poet.net/danh-muc-tac-pham-txa/bai-moi-viet-trang-4-tiep-theo-tranxuanan-writer-net/ngam-khuc-460-cau-song-that-luc-bat-nguoi-me

https://txawriter.wordpress.com/2020/06/06/sach-pdf-nguoi-me-trong-chien-tranh-hoa-giai-dan-toc-cuon-12/48. Tổ quốc ơi, con kính thưa lời nói thẳng (về thể loại thơ: đây là tập thơ thứ 26) -  công bố tại Facebook & các điểm mạng của tác giả..., tử 08-06-2020 đến 10-11-2020 (HB20)

http://www.tranxuanan-poet.net/danh-muc-tac-pham-txa/bai-moi-viet-trang-4-tiep-theo-tranxuanan-writer-net/tho-sau-ngam-khuc-469-cau

https://txawriter.wordpress.com/2020/08/20/duong-dan-link-10-bai-tho-viet-sau-ngam-khuc/


  


48.


Xem thêm:
 
 
 
ẢNH BÌA SÁCH LỚN HƠN: 
 

I.

Bìa Nắng và mưa  --

      http://www.cov.gov.vn/search/ImgData/ImgFilm/2003/1048.JPG

Bìa Hát chiêu hồn mình  --

      http://www.cov.gov.vn/search/ImgData/ImgFilm/2003/1047.JPG

Bìa Tôi vẫn ở trên đường  --

      http://www.cov.gov.vn/search/ImgData/ImgFilm/2003/1049.JPG

Bìa Lặng lẽ ở phố  --

      http://www.cov.gov.vn/search/ImgData/ImgFilm/2003/1042.JPG

Bìa Kẻ bị ném vào bão  --

      http://www.cov.gov.vn/search/ImgData/ImgFilm/2003/1043.JPG

Bìa Hát với đời ơi thương mến  --

      http://www.cov.gov.vn/search/ImgData/ImgFilm/2003/1041.JPG

Bìa Quê nhà yêu dấu  --

      http://www.cov.gov.vn/search/ImgData/ImgFilm/2003/1050.JPG

Bìa Giọt mực cánh đồng và vở kịch điên

Bìa Thơ những mùa hương

Bìa Tưởng niệm Mẹ

Bìa Thơ sử và những bài thơ khác

 

II.

Bìa bản thảo đăng kí Mùa hè bên sông

Bìa Có một nơi lá mãi xanh  --

      http://www.cov.gov.vn/search/ImgData/ImgFilm/2003/1046.JPG

Bìa Ngôi trường tháng giêng  --

      http://www.cov.gov.vn/search/ImgData/ImgFilm/2003/1044.JPG

Bìa Sen đỏ, bài thơ hòa bình  --

      http://www.cov.gov.vn/search/ImgData/ImgFilm/2003/1045.JPG

Bìa bản thảo đăng kí Nước mắt có vị ngọt

 

III.

Bìa Thơ Nguyễn Văn Tường (1824-1886) - Vài nét về con người, tâm hồn và tư tưởng  --

      http://www.cov.gov.vn/search/ImgData/IMGFILM/2009/2009_3154_2009_QTG.jpg

Bìa Tiểu sử biên niên PCĐT. Nguyễn Văn Tường (1824-1886)...  --

      http://www.cov.gov.vn/search/ImgData/IMGFILM/2009/2009_2898_2009_QTG.JPG

Bìa tạm Những trang Đại Nam thực lục về PCĐT. Nguyễn Văn Tường (1824-1886)...

Bìa Nguyễn Văn Tường (1824-1886), một người trung nghĩa  --

      http://www.cov.gov.vn/search/ImgData/IMGFILM/2009/2009_2897_2009_QTG.JPG

Bìa Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường (1824-1886)  &  Bìa 4  --

      http://www.cov.gov.vn/search/ImgData/IMGFILM/2009/2009_2966_2009_QTG.jpg

Bìa bản thảo đăng kí Suy nghĩ về một số vấn đề trong lịch sử cổ đại nước ta  --

      http://www.cov.gov.vn/search/ImgData/IMGFILM/2010/2010_079_2010_QTG.JPG

Bìa bản thảo đăng kí Bàn thêm về mấy vấn nạn sử học

 

IV.

Bìa Ngẫu hứng đọc thơ  --

      http://www.cov.gov.vn/search/ImgData/IMGFILM/2009/2009_2965_2009_QTG.JPG

Bìa bản thảo đăng kí Luận về thời chúng ta, một số vấn đề trong chiến tranh và hậu chiến

Bìa bản thảo đăng kí Thời sự văn hóa và suy nghĩ

Bìa Đọc văn chương và cảm nghĩ  --

      http://www.cov.gov.vn/search/ImgData/IMGFILM/2010/2010_080_2010_QTG.JPG

 

Mới:

Bìa bản thảo Vì văn chương, bình -- khảo và phiếm luận (làm bìa tạm)

Bìa bản thảo Ngẫm nghĩ khi đọc văn chương (làm bìa tạm)

 

 

 

 

 

 
   
 

ĐĂNG KÍ BẢN QUYỀN TẠI CỤC BẢN QUYỀN TÁC GIẢ (THUỘC BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO & DU LỊCH)

SỐ SÁCH ĐÃ XUẤT BẢN CHÍNH THỨC QUA CÁC NHÀ XUẤT BẢN

& ĐàĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN BẢN QUYỀN: 

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/cac-trang-phu-khac/ban-quyen/dang-ki-ban-quyen

 
 

 

 

 

 

 

 

TÁC GIẢ GIỮ BẢN QUYỀN

( AUTHOR'S COPYRIGHT /

ALL RIGHTS RESERVED )

 

 

RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC LIÊN KẾT (DẪN LINKS)

VỚI MỌI TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ, WEBSITES, WEBLOGS

TRONG TINH THẦN GIAO LƯU, ĐOÀN KẾT TỐT ĐẸP.

 

 

VỀ VIỆC DỊCH THUẬT, SAO CHÉP ĐỂ IN ẤN, GHI ĐĨA

VỚI BẤT KÌ HÌNH THỨC THÀNH PHẨM HOÀN CHỈNH NÀO,

XIN VUI LÒNG HỎI Ý KIẾN TÁC GIẢ

THEO ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC.

 

 

TÁC GIẢ SẴN DÀNH MỌI ƯU TIÊN CHO ĐỐI TÁC

 ĐỂ CÁC TÁC PHẨM ĐƯỢC PHỔ BIẾN RỘNG RÃI.

 

 

MỖI ĐỘC GIẢ ĐỀU CÓ THỂ TỰ IN BẰNG MÁY IN VI TÍNH

THÀNH NHỮNG BẢN IN TẠM ĐỂ ĐỌC

(nội dung của mỗi cuốn sách đã cố định).

 

 

KHI IN, NHỚ GHI RÕ XUẤT XỨ (NGUỒN): TÊN TÁC GIẢ & LINKS... 

Không chấp nhận mọi cách thức phỏng tác, cắt bớt, sửa chữa.

 

 

TRÂN TRỌNG VÀ CẢM ƠN.

 

Trần Xuân An

 

 _____________________________________________

  

                  

 

                                    

 

Ngày 27 tháng 6 năm 2009, toàn bộ tác phẩm (sáng tác, biên khảo [*]) của Trần Xuân An

đã được đăng kí tại Trung tâm Quyền tác giả văn học Việt Nam (VLCC.: Vietnam Literary Copyright Center) 

và tái xác nhận hoàn tất thủ tục vào ngày 15 tháng 7 năm 2009.

 

[*] Gồm cả những đầu sách, tập bài viết chưa xuất bản qua các nhà xuất bản 

(xem danh mục tác phẩm của tác giả)

để được bảo vệ bản quyền

 

 

 

 

 

 

 

  NỐI KẾT & QUẢNG BÁ

 

Đến với các tạp chí, thư viện điện tử:

 

Báo Thanh Niên online (đã chuyển đổi máy chủ)

Báo Sài Gòn Giải Phóng online

Tạp chí điện tử Giao Điểm -- Thư viện Giao Điểm

Tạp chí điện tử BBCVietnamese

Tạp chí điện tử tự lập Chim Việt Cành Nam

Điểm mạng vi tính toàn cầu Nhà thơ Luân Hoán - Song Vinh

Tạp chí điện tử tự lập Văn chương Việt (Văn Nghệ Sông Cửu Long)

Tạp chí điện tử Văn Nghệ Sông Cửu Long -- bộ mới 

Báo Kinh tế hợp tác Việt Nam (bản sao & phản hồi

Điểm mạng Đạo Phật ngày nay - Thượng toạ Thích Nhật Từ - Chùa Giác Ngộ (TP.HCM.)  

Điểm mạng Chùa Phật Quang (Bà Rịa - Vũng Tàu) - Thượng toạ Thích Chân Quang

► Trang Thông tin điện tử Hội Khoa học lịch sử Việt Nam 

► Trang Thông tin điện tử VUSTA -- Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ Thuật Việt Nam  ----  link mới

Điểm mạng toàn cầu Nhà văn Trần Thanh Giao -- Link khác trên WebTgTXA

Tạp chí điện tử tự lập PhongDiepNet (nhà văn Phong Điệp) -- Link khác trên WebTgTXA.

Trang Thông tin điện tử Hội Nhà văn Việt Nam & nhiều điểm mạng khác --
                                                    TRANH LUẬN BẤT ĐẮC DĨ VỚI NGUYỄN HOÀN  

                                                     Link khác trên WebTgTXA (có bản sao một trang web)

Điểm mạng toàn cầu Trúc Sơn Trang (nhà văn Xuân Đức) -- Link khác trên WebTgTXA

► Tạp chí điện tử tự lập TranNhuongCom (nhà thơ Trần Nhương) -- Link khác trên WebTgTXA 

 

 

 

► Thư mục trực tuyến của THƯ VIỆN QUỐC GIA VIỆT NAM -- Link

Thư mục trực tuyếncủa THƯ VIỆN QUỐC HỘI HOA KỲ (search), trình tự:

http://tranxuanan-trangphu3.blogspot.com/2006/11/th-mc-trc-tuyn-internet-ca-th-vin-quc.html

Thư mục trực tuyến của THƯ VIỆN KHOA HỌC TỔNG HỢP TP. HCM. (search)

Thư mục trực tuyến của THƯ VIỆN BÁO SÀI GÒN GIẢI PHÓNG (search)

http://tranxuanan-trangphu3.blogspot.com/2006/11/th-mc-trc-tuyn-th-vin-bo-si-gn-gii.html

Thư mục trực tuyến của THƯ VIỆN ĐẠI HỌC QUỐC GIA ÚC (search)

Thư mục Thư viện thành phố PALMERSTON NORTH (NEW ZEALAND)

Thư mục Thư viện Đại học HAMBURG ở Đức

Thư mục Thư viện Đại học CORNELL tại Hoa Kỳ  

► ... ...

 

  

 


 

Web. này được xây dựng trên cơ sở lưu - phát dữ liệu (host) của Google

 

 

Google Page Creator, Google Sites / host

   

 

XEM ĐỒNG HỒ - NGUYỆT LỊCH - DƯƠNG LỊCH 

 

 

hidden hit counter

 
DOTSTER, MSN. & YAHOO ...  /  HOST, SEARCH & CACHE  
 
 
 
 
 
Các địa điểm trên thế giới đang truy cập vào trang chủ WebTgTXA.
Có thể khách đang đọc những trang bên trong
  
Bấm vào ảnh bản đồ để xem thêm thông tin
 
 
 
 
   lên đầu trang  
 
 
 
 
 
 
Poet Trần Xuân An (poet, writer, researcher),

author of 46/47 published-books (46/47 works, included 25 paper-books and 7 ebooks 14 e-books / new): poems, novels, essays, elaborate works of research, critical contributions on history & literature... -- The HCM City Writers' Association member.

AUTHOR'S COPYRIGHTS -- ALL RIGHTS RESERVED

E-mail:

tranxuanan.writer

@gmail.com   &   tranxuanan_vn

@yahoo.com  

Phone:

(08)  38453955 

&  0908 803 908

 

 

Chào mừng người đọc quý mến đến với "Điểm mạng toàn cầu Nhà thơ Trần Xuân An (địa phương TP.HCM.)".

Xin vui lòng nghiền ngẫm từng câu, chữ.

Hi vọng người đọc quý mến sẽ không nản lòng trong thế giới duy nhất này, sẽ không tránh né những vấn đề về Việt Nam trong chiến tranh (1858 - 1885 - 1930 - 1945 - 1954 - 1975 - 1989), nhất là về Miền Nam Việt Nam với Vĩ tuyến 17 (1954 - 1975) và trong thời hậu chiến (1975 - 1989 - ???) ... & ...

 

Welcome to "Poet Tran Xuan An (HCMC. area)'s web".

Read my works for details, please, and think about them.

The revered and loved readers, I hope you will not be dispirited in this only one world, you will not evade the problems about Vietnam in the war (1858 - 1885 - 1930 - 1945 - 1954 - 1975 - 1989), especially, about The South of Vietnam with The 17th Parallel (1954 - 1975) and in the post-war (1975 - 1989 - ???) ... & ...

 
 
THƠ VĂN SỬ TRIẾT & ĐỜI VỐN ĐA DẠNG & PHONG PHÚ ...

 

Đến nay, tôi đã trải qua 19 năm sống dưới chế độ cũ tại Miền Nam và 34 năm sống trong thời hậu chiến – đổi mới (trong đó, có 38 năm cầm bút làm thơ, viết văn, nghiên cứu…).

 

Tôi tự thấy những người cùng thời, cùng hoàn cảnh, nhân phận như tôi có trách nhiệm phải thể hiện tâm trạng, tư tưởng của chính mỗi người và cho cả một vài thế hệ tại Miền Nam, đặc biệt là trong thời hậu chiến – đổi mới. Người Miền Bắc viết thay chúng tôi ư? Không thể. Người Việt hải ngoại viết thay ư? Không thể. Người cách mạng sinh trưởng tại Miền Nam viết thay ư? Cũng không thể. Đối với tôi, đó là điều không ai có thể thay thế chính tôi. Và hẳn đối với những người cầm bút tương tự cũng vậy. Đối với bao người cùng nhân phận thuộc một vài thế hệ, chúng tôi gần gũi với họ nhất. Nếu tôi và những người cầm bút như tôi không làm được điều đó, có nghĩa là một khoảng trống văn học sử mãi mãi không bao giờ có thể lấp đầy. Với ý hướng đó, tôi viết, và mãi còn viết.

 

Mặc dù chân lí và sự thật lịch sử đều chỉ là một, nhưng thơ, văn, sử, triết và hiện thực cuộc đời vốn da dạng, phong phú. Mỗi phân số xã hội trong dân tộc Việt Nam đều có tiếng nói riêng. Trong từng phân số xã hội, những người cầm bút cùng thời, cùng hoàn cảnh, gần nhau về nhân phận, cũng đều có tiếng nói riêng. Trên điểm mạng này, chủ yếu chỉ là 24 đầu sách do một cá nhân là bản thân tôi viết (ngoại trừ dăm bài trong đầu sách thuộc loại biên soạn, khảo cứu [*]) [**].

 

Trân trọng mời đọc

Trần Xuân An

(17-12 HB9)

 

[*] Thơ Nguyễn Văn Tường (1824-1886) - Vài nét về con người, tâm hồn và tư tưởng (TXA. biên soạn, khảo cứu, Nxb. Thanh Niên, 2008).

[**] 17-03 HB10 (2010): Nếu kể thêm cuốn "Những trang Đại Nam thực lục về Nguyễn Văn Tường (1824-1886) và những sự kiện thời kì đầu chống thực dân Pháp" do tôi tuyển chọn, số sách hoàn chỉnh là 25. Những bài mới viết, chưa kể.
 
(Xem danh mục và số lượng đầu sách cập nhật ở bên trên và ở thanh bên đối xứng).

 

  

 

 

VẤN

ĐỀ

CẦN

LƯU

Ý:

TRUNG

QUỐC

HIỆN

VẪN

CÒN

CHIẾM

ĐÓNG 

HOÀNG

SA

MỘT

SỐ

ĐẢO

THUỘC

TRƯỜNG

SA

 

   Xem tiếp  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments