E.(5). Ngàn web ngàn nhà - Trang 5

 

Web Tác giả Trần Xuân An

 

 

                                                                         

 

 

QUẢNG BÁ CÁC DÒNG DẪN NỐI KẾT CÁC ĐIỂM MẠNG VI TÍNH LIÊN THÔNG

THEO TINH THẦN "NGÀN WEBs CỦA NGÀN NHÀ"

 


  Web Nhà thơ Nguyễn Đăng Trình (Quảng Ngãi - TP.HCM.) :

 

 

 Web Nhà thơ Thiếu Khanh (Bình Thuận - TP.HCM.) & Web 2

 Web Nhà thơ Võ Văn Hoa (Hải Lăng, Quảng Trị) & Web 2

 

  Võ Văn Hoa         Võ Văn Luyến           Minh Tứ  

 

 phanvanquang      Phan Văn Quang                                                  

 

 Web Nhà thơ Võ Văn Luyến (CĐSP., Đông Hà, Quảng Trị) & Web 2

 Web Nhà báo Minh Tứ (Đông Hà, Quảng Trị) & Web 2

 Web Nhà thơ Phan Văn Quang (Đông Hà, Quảng Trị)

 Web Nhà báo Hồ Sĩ Bình (Đà Nẵng & Quảng Trị)

 Web Nhà thơ Phan Bùi Bảo Thy (Đà Nẵng & Quảng Trị)  &  Web 2

 Web Nhà báo Hoàng Hữu Quyết (Tây Nguyên & Quảng Trị)

 

   Hồ Sĩ Bình      Phan Bùi Bảo Thy        Hoàng Hữu Quyết

 

    Trần Bình        My photo    Nguyễn Thánh Ngã   

 
ĐẶC BIỆT, XIN QUÝ ANH CHỊ VĂN NGHỆ SĨ, NHẤT LÀ ĐỒNG HƯƠNG QUẢNG TRỊ, NHỚ LƯU TÂM:
ĐIỂM MẠNG NHÀ VĂN QUÁ CỐ HÀN VŨ HÙNG:
 

 Web Tác giả Trần Bình (Quảng Trị)

 Web Nhà thơ Nguyễn Thánh Ngã (Lâm Đồng)

 Web Tác giả Nguyễn Phúc Vĩnh Ba (TP.Huế) & Web 2

 

    Nguyễn Phúc Vĩnh Ba

 

 Web Nhà thơ Cao Thoại Châu (Bắc Việt -- Tân An, Long An)

 Web Nhà thơ Nguyễn Miên Thảo (Thừa Thiên -- TP.HCM.)

 

          

     

Ảnh chân dung: Cao Thoại Châu   |  Trần Bình   |   Nguyễn Miên Thảo   |   Nguyễn Phúc Vĩnh Ba   |   Thái Thanh Nguyên   |   Nguyễn Tấn Sĩ 

  Web Nhà thơ Thái Thanh Nguyên (Quảng Trị -- TP.HCM.)
  Web Nhà thơ Nguyễn Tấn Sĩ (Tam Kỳ, Quảng Nam) (28-7 HB9)

 ...

 

 

WebTgTXA. trân trọng quảng bá theo tinh thần đã ghi rõ ở trang "Webs các nhà",

mặc dù chỉ mới lướt qua một số webs, vì thì giờ hạn hẹp. Tất nhiên, cũng xin thưa, đây là những webs chắc hẳn đã được "Ban 'Tường lửa' kiểm duyệt" thông qua.

 

(còn tiếp)  Quảng bá các dòng dẫn nối kết 6   

 

 

Nếu có sơ suất nào trong danh mục kể trên, xin vui lòng cho WebTgTXA. biết để điều chỉnh.

tranxuanan.writer@gmail.com  &  tranxuanan_vn@yahoo.com   (28-7 HB7)

 

________________________________________________________________________________________________

3 webs của Trần Xuân An trên 3 hosts:

 

Web Nhà thơ Trần Xuân An (TP.HCM.) =  Web Tác phẩm Trần Xuân An (TP.HCM.) =  Web Trần Xuân An (TP.HCM.)

Web Nhà thơ Trần Xuân An (TP.HCM.) = Web Tác phẩm Trần Xuân An (TP.HCM.) = Web Trần Xuân An (TP.HCM.)

 

Ý KIẾN NGƯỜI ĐỌC:

    http://txawriter.wordpress.com/2007/08/29/tra-loi-nguoi-doc-1-nha/  

 

Trở về

TRANG "NGÀN WEBs CỦA NGÀN NHÀ"

http://tranxuanan.writer.2.googlepages.com/webcacnha

http://tranxuanan.writer.2.googlepages.com/nganwebs.htm (tr. 1)

http://tranxuanan.writer.2.googlepages.com/nganwebs-2.htm (tr. 2)

http://tranxuanan.writer.2.googlepages.com/nganwebs-3.htm (tr. 3)

http://tranxuanan.writer.2.googlepages.com/nganwebs-4.htm (tr. 4)

 

Trang chủ "Web tác giả Trần Xuân An":

http://tranxuanan.writer.googlepages.com

______________________-

Trang "Những trang mục trên 'Web Tác giả Trần Xuân An'":

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/webtacgiatranxuanan

 

Trong đó, đặc biệt, xin lưu ý:

TOÀN BỘ TÁC PHẨM TRẦN XUÂN AN TRÊN GOOGLE PAGE CREATOR

(21 tác phẩm sáng tác, biên soạn, nghiên cứu đã cố định):

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/danhmtphamtxa_googlepcreator.htm

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/danh_mtpham-tranxuanan

 

BÀI MỚI - SÁCH MỚI - TIN TỨC MỚI

(thường xuyên cập nhật theo từng tháng):

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/baimoi-sachmoi-tinmoi_mucluctrang

 

THÔNG BÁO CẬP NHẬT

Ở CÁC TRANG KHÔNG PHẢI

TRANG "BÀI MỚI - SÁCH MỚI - TIN TỨC MỚI"

(tuỳ nghi cập nhật):

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/thongbao-update

 

hidden hit counter

Google page creator  /  host

DOTSTER, MSN. & YAHOO ...  /  HOST, SEARCH & CACHE  
 

    lên đầu trang (top page)   

 

Đưa lên web: 17-12 HB7

 

 

Comments