Trang con

Mục
10. Trần Xuân An - Chùm thơ tháng 6 HB11
13. Trần Xuân An - Chùm thơ "Toàn vẹn Đất và Nước"
14. Trần Xuân An - Biển đảo và sử (thơ)
15. Trần Xuân An - Cùng ta, có láng giềng Đông Nam Á và cả loài người (chùm thơ)
16. Trần Xuân An - Hát mộc về lô-gic lịch sử (thơ)
18. Trần Xuân An - Những cuộc biểu tình yêu nước (thơ)
19. Trần Xuân An - Những bi kí Tự Đức hiện nay (thơ)
1. Trần Xuân An - Quốc hoa, dân tộc Việt Nam đã chọn lựa từ nghìn xưa
20. Trần Xuân An - Biểu tình trên trang viết (thơ)
21. Trần Xuân An - Thơ bạt về chùm thơ phản đối Trung Quốc
22. Trần Xuân An - Tôi và nàng chinh phụ xa xưa (viết năm 1973)
23. Trần Xuân An - Gãy giòn hai gọng kìm lịch sử ở Biển Đông
24. Trần Xuân An - Biển đảo công lí
25. Trần Xuân An - Lại niềm sử về biển đảo (thơ)
26. Trần Xuân An - Địa chí và lòng ta nhất thống
27. Trần Xuân An - Lễ hội của lòng dũng cảm
28. Trần Xuân An - Ngư trường từ xa xưa (thơ)
29. Trần Xuân An - Thành lũy Hoàng Sa - Trường Sa (thơ)
2. Trần Xuân An - Hải Bằng, nhà thơ với những tâm thế độc hành
30. Trần Xuân An - Bốn mươi năm
31. Trần Xuân An - Chùm thơ Thăm lại Củ Chi
32. Trần Xuân An - Ba bài thơ Nhớ Hàn Vũ Hùng (1962-1999)
33. Trần Xuân An - Bóng dáng lịch sử và làng quê trong một ít truyện ngắn Võ Hồng
34. Trần Xuân An - Thử nghĩ lại về văn chương, thân phận các nhà văn chương... (bình luận)
35. Trần Xuân An - Một tiểu thuyết thời "Thơ mới" có quê gốc Quảng Trị
36. Trần Xuân An - Chuyện đời đáng buồn và đáng cười trong tập truyện lôi cuốn
37. Trần Xuân An - Bông sen trong những góc khuất và tận đáy xã hội
38. Trần Xuân An - Căn nguyên sự hủy hoại nhân tính (trong "Cánh đồng bất tận" của Nguyễn Ngọc Tư)
39. Trần Xuân An - Cố ý lí giải lệch hay thật sự minh oan (trong "Cánh đồng bất tận")
3. Trần Xuân An -- Hoàng Hữu Xứng (1831-1905), hành trạng biên niên
4. Trần Xuân An - Hoàng Hữu Xứng (1831-1905) và Thực lục
5. Trần Xuân An - "Võ Quê, nhà thơ không thể bị lãng quên"
6. Trần Xuân An - Giọng điệu thơ Cao Quảng Văn
7. Trần Xuân An - Chút ước ao giải phóng cho người làm thơ yêu đương
8. Trần Xuân An - Trao đổi thêm với ông Lê Nguyễn
9. Trần Xuân An - Thủ pháp "dòng ý thức" với ám ảnh về sự thật trong "Nỗi buồn về chiến tranh"
1-36 of 36