Trang con

Mục
a. Bài 1-PBTL5 - Trần Xuân An - Văn chương về các "vết thương" chiến tranh, hậu chiến và ánh sáng mới...
b. Bài 2-PBTL5: Trần Xuân An - "Thế giới xô lệch" với những khoảng cách đầy bóng tối và gió...
c. Bài 3-PBTL5: Trần Xuân An - Văn chương và chinh chiến, "giữa đôi bờ hư thực"
d. Tiểu mục 4-(thơ): Trần Xuân An - Chùm thơ 3 bài
e. Bài 5-PBTL5: Trần Xuân An - Thái độ sống và văn hóa bàn luận
f. Bài 6-PBTL5: Trần Xuân An - Liệu pháp 30-4, để nhà nhà, người người đều vui
g. Bài 7-PBTL5: Trần Xuân An - Tạp chí điện tử tự lập, có hay chưa?
h. Bài 8-PBTL5: Trần Xuân An - Bổ cứu thêm một luận cứ, luận chứng nhằm phê phán sự vin vào và diễn dịch công hàm 14-9-1958
i. Bài 9-PBTL5: Trần Xuân An - Dăm phút về thơ của nhà thơ Chinh Văn
j. Bài 10-PBTL5: Trần Xuân An - Thúy Kiều của Nguyễn Du đã vào Hội Nhà văn thuở xưa?
k. Bài 11-PBTL5: Trần Xuân An - Vấn đề nhân vật (3 phần): Chủ nghĩa lí lịch trong tác phẩm văn chương
l. Bài 12-PBTL5: Trần Xuân An - Dân chủ, hiến kế và bản quyền ý tưởng
m. Bài 13-PBTL5: Trần Xuân An - Tự tôn tiếng nói dân tộc, giọng nói quê hương
n. Bài 14-PBTL5: Trần Xuân An - Nghe thật khó chịu một trường hợp đại từ nhân xưng "anh" ở ngôi thứ ba, trong tiếng Việt hiện nay
o. Bài 15-PBTL5: Trần Xuân An - Quanh vấn nạn lịch sử: Kẻ cát cứ hay anh hùng mở cõi?
p. Bài 16-PBTL5: Trần Xuân An - Về cái chết (1597) của Nguyễn Diễn (Nguyễn Miện) & về hậu duệ của ông
q. Bài 17-PBTL5: Trần Xuân An - Minh sư nào trong "chuyện Nguyễn Hoàng mở cõi"?
r. Bài 18-PBTL5: Trần Xuân An - Thắp lên ý nghĩa sống -- ý thức trong thơ Nguyễn Vân Thiên
s. Bài 19-PBTL5: Trần Xuân An - Một nét hình dung Trương Nam Hương qua chiếc cầu hình chữ H
Trần Xuân An - Hai bài thơ sử được viết đã lâu
Trần Xuân An - Vài chú thích ở sách đã xuất bản: Kính gửi nhà nghiên cứu Lê Quang Thái (Huế)
t. Tiểu mục 20-(thơ): Trần Xuân An - Chùm thơ 09 bài về Phú Yên
u. Bài 21(khảo luận sử): Trần Xuân An - CUỘC KHỞI BINH NÂU SỒNG 1898-1900 VÀ VÕ TRỨ (1855?-1900) QUA CÁC NGUỒN TƯ LIỆU KHÁC NHAU
v. Tiểu mục 22-(thơ): Trần Xuân An - Chùm thơ sử về Quảng Trị
w. Bài 23(luận giải): Trần Xuân An - Về những tồn nghi trong loạt thơ sử mới viết
y. Bài 24-PBTL5: Trần Xuân An -- Bản án về Ông Ích Khiêm, cái chết của ông và giai thoại "Tất cả đều là chó"...
z. Bài 25-PBTL5: Trần Xuân An -- Cuối năm dương lịch ở phố Tây & Xưa Nay
1-27 of 27